Cenu ZAP SR 2023 za digitalizáciu v automotive získala HELLA Slovakia Lighting

Víťazom Ceny ZAP SR za rok 2023 sa v kategórii cena odbornej poroty stala spoločnosť HELLA Slovakia Lighting s ich projektom na zvýšenie kvality výroby primárnych optík modulov svetlometov.

Gratulujeme!

Všetky projekty budú predstavené v rámci Diskusného fóra organizovaného Industry4um na jeseň.

Aktuálne prebiehajú prípravy tretieho ročníka ceny. 

O všetkých aktivitách vás budeme čoskoro informovať.

Tešíme sa na vaše projekty v treťom ročníku.

Konferencia k projektu FAST

Dňa 21.5.2024 sa konala v hoteli TATRA v Bratislave konferencia k projektu FAST.

Na konferencii vystúpili:

 • Ing. Alexander Matušek, prezident ZAP SR
 • Mgr. Viktor Marušák, generálny sekretár ZAP SR
 • Mgr. Andrej Lasz, generálny sekretár APZD
 • Ing. Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství, MPO ČR
 • Ing. Jakub Štolfa, Ph.D., prezident ASA
 • Ing. Petr Dolejší, Ph.D.,Mobility & Sustainable Transport Director
 • Ing. Eva Jaderná, Ph.D., Škoda Auto Vysoká škola

Konferencie sa zúčastnili:

 • Mgr. PhDr. Vladimír Šimoňák, PhD., štátny tajomník MH SR
 • Ing. Gabriela Matečná, štátna tajomníčka, MŽP SR
 • Ing. Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR
 • Ing. Marian Galan, hlavný štátny radca, odbor politiky trhu práce
 • Mgr. Martin Šponiar, PhD., riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky výskumu a vývoja, MŠVVaM SR
 • Zástupcovia spoločností a inštitúcií: KIA Motors Slovakia, enviroDAM,
  STU Bratislava, Duálna akadémia Bratislava.

Prezentované výsledky projektu odhaľujú zložité problémy spojené
s demografiou, nedostatkom domácich pracovníkov a náročným získavaním zamestnancov z tretích krajín. Taktiež sa spomína nedostatočná úroveň vzdelania
a kvalifikácie pracovnej sily, a chýbajúca stratégia pre zvýšenie konkurencieschopnosti.

Pri prezentácii výsledkov projektu FAST (Framework for Automotive Skills Transformation), zameraného na výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike, sa zdôraznil význam aktuálneho rozhodovania pre budúce investície automobilových koncernov na Slovensku. V diskusii bolo poukázané na dôležitosť prijímania rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ekonomický vývoj krajiny v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Firmy vyjadrovali obavy z vysokého zaťaženia práce nízkopríjmového obyvateľstva,
v porovnaní s inými krajinami, a vyzývali na zníženie daňového a odvodového zaťaženia.

Témou diskusie bola aj migrácia pracovnej sily a potreba jednoduchšieho a efektívnejšieho procesu prijímania zamestnancov zo zahraničia.

Prezentované odporúčania sa týkajú optimalizácie siete stredných škôl, zlepšenia duálneho vzdelávania a podpory celoživotného vzdelávania. Skúsenosti a situáciu v Českej republike prezentoval Ing. Eduard Muřický,  vrchní ředitel sekce hospodářství, MPO ČR

Konferencia skončila spoločným obedom a voľnou diskusiou zúčastnených
o nastolených témach.

Viac o projekte FAST a jeho výstupoch sa dozviete tu: https://zapsr.sk/o-zvaze/#FAST

Fotky z konferencie:

Newmatec 2024 – tlačová správa

Tále/Bratislava

 1. apríla 2024

  NEWMATEC 2024:

  Transformácia automobilového priemyslu bude úspešná, ak sa podarí zvýšiť jeho globálnu konkurencieschopnosť.

   

  Transformácia automobilového priemyslu v súvislosti s nástupom elektromobility, opatrenia, potrebné na zachovanie konkurencieschopnosti  slovenského ale aj európskeho automobilového priemyslu, boj o talenty,  požiadavky na ekologickú udržateľnosť – a to všetko v čase globálnej priemyselnej volatility, boli témy, ktorým sa venoval ôsmy ročník konferencie NEWMATEC.

   

  Podujatie, ktoré každoročne organizuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP), sa konalo 23. – 24. apríla 2024 v hoteli Partizán na Táloch.

  Úvodné slovo konferencie patrilo prezidentovi  ZAP Alexandrovi Matušekovi: „Priaznivá budúcnosť automobilového priemyslu na Slovensku, presahujúca do druhej polovice tohto desaťročia, je tvorená prítomnosťou. Preto sme otvorili dialóg s vládou a na základe prijatého uznesenia sme vypracovali súhrn opatrení pre podporu priemyslu. Pred nami je ešte veľa práce, v najbližších troch rokoch musíme získať nové produkty.  Je potrebné zlepšiť podnikateľské prostredie a zabezpečiť rozvoj a perspektívu automobilového priemyslu do budúcnosti.“ Prezident ZAP vyzdvihol, že sa podarilo vyriešiť dva pálčivé problémy – povolovacie konania EIA a čiastočne aj zamestnávanie občanov tretích krajín.

  Pohľad na transformáciu priemyslu z pohľadu EÚ prezentoval europoslanec Ivan Štefanec. Ocenil systematickú a dlhodobú spoluprácu medzi poslancami Európskeho parlamentu a ZAP. Príkladom úspešnej súčinnosti  je norma Euro 7, ktorú sa podarilo zreálniť a dohodnúť dobrý kompromis.

  Podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša musíme posilňovať európsku konkurencieschopnosť, aby sme neboli v nevýhode proti čínskemu a americkému priemyslu. Za problémy Európy považuje neexistenciu jednotného trhu, vysoké výdavky, byrokraciu a vysokú regulačnú záťaž. Pripomenul, že Slovensku bez systémových reforiem a konsolidácie verejných financií ohrozuje svoju budúcnosť a ako jediná krajina Európy sa ocitlo v absolútnej pasci stredných príjmov.

  Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, hovoril vo svojej prezentácii o výzvach a príležitostiach v automobilovom priemysle vzhľadom na globálnu situáciu. Za výzvu pre európsky automobilový priemysel považuje čínske automobily, ktoré rýchlo expandujú na medzinárodné trhy a vyznačujú sa pokročilou konektivitou a personalizovanou AI asistenciou.  V závere prezentácie zhrnul dôležité fakty: politici by sa mali sústrediť na vytvorenie podporného rámca, ktorý posilní európsky automobilový priemysel, európski výrobcovia áut majú cenné brandy, ale musia sa zamerať na uspokojenie potrieb zákazníkov a je potrebné vytvárať globálne spojenectvá.

  Veľký záujem vzbudila panelová diskusia so zástupcami automobiliek, kde spoločne diskutovali Wolfram Kirchert z Volkswagen Slovakia, Roman Kraľovanský z Kia Slovakia, Alexander Matušek za ZAP, Veronika Fečová z Volvo Car Slovakia a Guillermo Mancholas z JLR Slovakia.

  Zhodli sa na tom, že pre konkurencieschopnosť slovenských závodov v rámci koncernov je potrebná stabilita a spoľahlivosť podnikateľského prostredia a cenová efektivita. Alexander Matušek k tomu doplnil, že ďalšie dôležité predpoklady sú právny štát, ekologická udržateľnosť, geopolitická situácia, ale aj diverzita a inklúzia, aby sa všetci, ktorí pracujú v priemysle na Slovensku, cítili dobre. Ako poznamenal Guillermo Mancholas, talent a diverzita idú ruka v ruke, väčšia diverzita pritiahne viac talentovaných ľudí. Práve nedostatok ľudí s potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale aj vysoké percento mladých ľudí, ktorí opúšťajú krajinu vyústilo do „boja o talenty“. Veľmi diskutovanou témou bol predpokladaný podiel elektromobilov v roku 2030. Vzhľadom na rýchly technologický pokrok boli všetci predstavitelia zástupcov automobiliek optimistickí a veria v budúcnosť elektromobility. Pripomenuli však, že výrobcovia áut sa transformujú rýchlejšie, ako pribúda nabíjacia infraštruktúra.

  Poobede nasledovala prednáška Lenky Bartoňovej z EY. Hovorila o faktoroch, na základe ktorých sa zahraničné spoločnosti rozhodujú o investíciách v rámci strednej a východnej Európy. Slovensko v rebríčku atraktívnosti klesá a v rámci regiónu je na tom horšie len Bulharsko.

  Počas celého dňa bolo niekoľkokrát spomenuté zaostávanie Slovenska, ale aj Európy v oblasti výskumu a vývoja (R&D). Ako spomenul Ivan Štefanec, riešením je navýšenie objemu peňazí do R&D a vytvorenie legislatívneho rámca, ktorý by motivoval investovať do výskumu a vývoja aj súkromných investorov . Úspešný príbeh investície do vzniku najmodernejšieho vývojového centra predstavil Ján Klimko, vedúci výskumu a vývoja v spoločnosti Schaeffler Kysuce. Viac ako 350 výskumníkov v ňom vyvíja a testuje komponenty a komplexné systémy pre elektrifikované pohonné jednotky, ako aj technológie inteligentných podvozkov pre zákazníkov automobilového priemyslu. Ďalšou úspešnou slovenskou spoločnosťou je Hella Slovakia Lighting, ktorá obhájila minuloročnú cenu Zväzu automobilového priemyslu za digitalizáciu v automotive spoločnosti.

  Veľkému záujmu sa tešila prednáška Michaely Hletkovej Ploszekovej, predsedníčky Komisie environmentálnej legislatívy ZAP SR, s názvom „Obehové hospodárstvo a pripravovaná legislatíva EÚ s environmentálnymi požiadavkami – ako ich využiť na zlepšenie vášho podnikania “.  Vysvetlila, že Nový Akčný plán obehového hospodárstva by mal zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane prírodných zdrojov a dnes produkovaný odpad bude možné využívať do budúcnosti ako materiál.

  Druhý deň konferencie bol zameraný viac na budúcnosť automobilového priemyslu a prednášky akademikov. Etické a právne otázky automatizovaných vozidiel predstavil Zoltán Gyurász z Právnickej fakulty UK, o vplyve najnovšej emisnej legislatívy osobných automobilov EU7 na prax hovoril Martin Hrdlička zo ŠKODA Auto. Na súťaženie vo svete mobility novej éry sa zamerala prednáška akademika Michaela G. Jacobidesa z London Business School. Profesor Takahiro Fujimoto z Japonska rozobral Capability-Architecture-Performance prístup v automobilovom priemysle.

  Paralelne s prednáškami prebiehalo aj niekoľko workshopov a súčasťou konferencie bol aj neformálny program, ktorý bol príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov.

  NEWMATEC je v oblasti automobilového priemyslu najvýznamnejšou slovenskou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Každoročne priláka viac ako dve stovky účastníkov, predovšetkým zástupcov firiem v sektore automotive a expertov na automobilový priemysel.

Na stiahnutie

VAT Newsletter 1st quarter 2024

Prehľad zmien z oblasti Medzinárodných daní za druhý kvartál 2022 sa venuje aktuálnym témam s ohľadom na medzinárodné zdaňovanie.

Austria

CASE LAW

− Incorrect customs declaration precludes the IOSS procedure (Sec 6 para 4 no 9 Austrian VAT Act)

− If in the customs declaration no or an invalid IOSS VAT ID-number is stated, the tax exemption according to Sec 6 para 4 no 9 Austrian VAT Act (IOSS scheme) is not applicable for the import of goods (irrespective of the reasons for missing or incorrect information).
− A retrospectively indication of the IOSS VAT ID-number in the customs declaration is not possible (Federal Tax Court, 3 November 2023, RV/7200067/2023).

− Application of the simplification rule for triangular transactions after corrections (Art 3 para 8 and Art 25 Austrian VAT Act)

− The simplification rule for triangular transactions may apply with ex nunc effect if a missing condition is only fulfilled after the supplies have been carried out with proper reference to reverse charge (e.g. by subsequently issuing a correct invoice).
− The simplification rule may also apply if a triangular transaction is incorrectly declared as an intra-Community supply in the recapitulative statement (i.e. the taxable person has not ticked the relevant box for triangular transactions in the recap statement), as this is only a formal but no substantive criteria (Federal Tax Court, 7 December 2023, RV/6101039/2015).

− Proof of iC transportation

− The proof of transport or dispatch required to claim the tax exemption for iC supplies may also be provided in electronic form (e.g. by sending a pdf file).
− For the proof of transport, collective invoices are also permitted (No 4006 Austrian VAT guidelines 15 December 2023).

Bulgaria

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

− VAT treatment of custody and depository services provided by a bank

− Services of storage of financial instruments provided by the bank for which no distinction is made according to the type of client cannot be defined as specific and essential for the management of specialized investment funds and therefore do not fall within the scope of the exemption under Article 135(1)(g) of the VAT Directive (NRA’s Statement No. М-24-39-101/28 December 2023, Link).

Czech Republic

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

− As of 1 January 2024

− Introduction of a new notification obligation for payments abroad mediated by payment service providers. This amendment concerns transposition of Council Directive (EU) 2020/284 (417/2023 Col., Link).

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

− As of 1 January 2024

− Introduction of guidelines including information for selected supplies of goods and services and VAT rates (Link);
− Introduction of guidelines including information for the application of input VAT deduction to selected passenger cars (Link);
− Introduction of guidelines including information for the determination of the tax base when changing VAT rates (Link);
− Introduction of guidelines including information for binding ruling on determination of the VAT rate, VAT exemption with entitlement to deduct input VAT or application of reverse-charge (Link);

Germany

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

− As of 1 January 2024

− The (temporary) reduced VAT rate for inhouse gastronomy services due to COVID-19 is now revoked and the general VAT rate of 19 % is applicable again (Sec. 12 para. 2 no. 15 German VATA).
− Special obligations for payment service providers, who make more than 25 cross-border payments to the same payee per calendar quarter as part of their payment services. Reports must be submitted quarterly (no obligation to submit “zero-reports”). Violations are punishable by fines of up to EUR 5,000.00 (Sec. 22g and 26a German VATA JStG 2022 16 December 2022 BGBl 2022 I P. 2294 Art. 243a – 246d VAT Directive).

Hungary

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

− As of 1 January 2024

− Introduction of electronic VAT system (eVAT), where VAT returns can be submitted either:

− Via an e-VAT machine-to-machine (M2M);
− Via the electronic interface provided by the tax authority (eVAT web interface);
− By submitting based on Act CL of 2017 (Act CXXVII of 2007 – on Value Added Tax 184. §).

− Application for VAT exemption for the supply of services and dental prostheses by human dentists and dental technicians as well as the transport of injured persons or patients in means of transport specially equipped for this purpose, carried out with an official authorization (Act CXXVII of 2007 – on Value Added Tax 85. § (1) e, q).
− Introduction of reduced VAT rate of 18 % for dessert-type cheese products and VAT rate of 5 % for imports of certain works of art.
− Implementation of a new 0 % VAT rate for the sale of daily newspapers published at least four times a week (Act CXXVII of 2007 – on Value Added Tax 82. § (4)-(5)).
− Implementation of a new return system for beverage packaging (DRS), where the deposit fee is not part of the tax base (Act CXXVII of 2007 – on Value Added Tax 77. § (2)).

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

− As of 1 January 2024

− Payment service providers established in the European Union have to provide data on cross-border payment transactions on a calendar quarterly basis to the tax authorities (Hungarian Tax Authority notice: Link).

Poland

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

− Postponement of the mandatory use of national e-invoicing system (new date will be provided) (Link).

− As of 1 July 2024 (planned)

− Implementation of DAC7 with new deadlines for reporting platform operators to perform:

− due diligence procedures for 2023 – by 31 December 2024,
− reporting obligations for 2023 – by 31 January 2025 (Link)

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

− The supply of a modular house qualifies as “supply of goods with installation” (Individual ruling of 31 January 2024, ref. 0113-KDIPT1-2.4012.714.2023.2.PRP Link).

CASE LAW

− Input VAT deduction on purchases related to CSR activities

− Input VAT deduction for services in connection with corporate social responsibility activities (CSR) requires the prove of the impact of these activities on the taxable persons business (Judgement of the Supreme Administrative Court of 2 February 2024, ref. I FSK 1474/20, Link).

Serbia

AMENDMENTS TO THE VAT ACT/FISCAL CODE

− As of 1 January 2024

− VAT exemption for advance payment, if there is a contract proving that the advance payment was made as (part of) compensation for the supply of goods that will be made while those goods are in the customs warehouse procedure (“Official Gazette of the Republic of Serbia” – issue No. 116/2023, dated 26 December 2023, coming into force on 1 January 2024).
− The deadline for electronic recording of VAT (issuing electronic invoices, submitting individual records, submitting aggregate records) has been reduced from 15 to 10 days after the end of the tax period. If the electronic invoice is not issued within the specified period, the taxpayer must submit an individual record for that period (“Official Gazette of the Republic of Serbia” – issue No. 116/2023, dated 26 December 2023).

Slovenia

TAX AUTHORITIES’ PRACTICE

− As of 1 January 2024

− Implementation of a stricter penalty policy for late/no filings of VAT returns (Link).

{title}