Kontakty

Kontakty

Zväz automobilového priemyslu
Slovenskej republiky

Sekretariát
Westend Plazza
Lamačská cesta 6353/3C
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát je stálym profesionálnym výkonným orgánom zväzu. Zabezpečuje chod zväzu v období medzi Valnými zhromaždeniami, podľa rozhodnutí a pokynov Výkonného výboru.

Zamestnanci sekretariátu

Ján Pribula

generálny sekretár

Martina Koišová

manažér importérskych divízií

Andrej Jurikovič

manažér sekcie dodávateľov

Erika Pribulová

asistentka

Viktor Marušák

manažér sekcie dodávateľov

Katarína Štulajterová

externá komunikácia

Henrich Hipča

projektový manažér

Kontaktné informácie

Všeobecné informácie

Telefonické spojenie

+421 2 4364 2235 – 6

Kontakt pre médiá

Katarína Štulajterová

+421 905 551 720

Ďalšie informácie

IČO: 34 000 445
IČ DPH: SK2021101434
DIČ: 2021101434

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4030039094
IBAN CODE: SK63 7500 0000 0040 3003 9094
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky

Kontaktný formulár

    Sociálne siete

    {title}