Kurzarbeit

Kurzarbeit

užitočné informácie

Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Opatrenie môžu podniky využiť aj v súčasnej situácii, keď pociťujú dosahy vojny na Ukrajine. V prehľade prinášame stručný opis toho, čo je kurzarbeit, v akých prípadoch oň možno požiadať a aké podmienky treba splniť. Ďalšie užitočné informácie môžu firmy nájsť aj na webe ministerstva www.skratenapraca.gov.sk

Na čo nezabudnúť pri podávaní žiadosti

Pripravili sme pre vás prehľad dôležitých informácií, ktoré treba zohľadniť pri príprave žiadostí o podporu podľa zákona o skrátenej práci (zákon č. 215/2021 Z. z. – Kurzarbeit). Prehľad bol spracovaný na základe skúseností firiem, ktoré už žiadosti podali a boli...

Aplikačná prax zákona o skrátenej práci

Dňa 16.5.2022 prebehlo rokovanie zástupcov Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (páni Beljajev, Matušek, Lasz) s ministrom práce sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom. Témou rokovania bola aplikačná prax zákona o skrátenej práci (zákona č. 215/2021 Z. z....

Podpora v čase skrátenej práce

Od 1.3.2022 je účinný Zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Ide o nárokovú finančnú podporu určenú zamestnávateľom v čase skrátenej práce, pričom k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa došlo vplyvom vonkajšieho faktora. Podpora slúži na pokrytie...

{title}