Postupy pri prerušení správneho konania vo veci poskytnutia podpory podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce

Postupy pri prerušení správneho konania vo veci poskytnutia podpory podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce

máj 12, 2022 | Kurzarbeit

V súvislosti so žiadosťami o poskytnutie podpory podľa zákona č. 215/2021 (Zákon o podpore v čase skrátenej práce) dostali viaceré spoločnosti vyrozumenie o prerušení správneho konania a boli vyzvané k odstráneniu nedostatkov v žiadosti.

V súvislosti s krátkosťou stanovených lehôt na odstránenie nedostatkov žiadosti uvádzame návrhy riešenia.

0 Comments

Ďaľšie články Kurzarbeit
{title}