Plánované Centrum energetického zhodnotenia odpadov v Slovnafte môže pomôcť riešiť kritickú situáciu s priemyselnými odpadmi

Naša členská spoločnosť SLOVNAFT, a.s. predstavila zámer postaviť v priestoroch svojej rafinérie vo Vlčom hrdle v Bratislave Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO. Toto centrum môže v budúcnosti pomôcť s riešením situácie s komunálnym aj s priemyselným a ťažko spracovateľným odpadom. Z nášho pohľadu vidíme ako zásadnú pridanú hodnotu investície riešenie kritickej situácie s priemyselnými odpadmi.

Centrum má pozostávať z prevádzky na dotriedenie vytriedených zložiek odpadu a zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu z komunálnej a priemyselnej sféry vrátane odpadov, ktoré nie sú inak spracovateľné a zhodnotiteľné. Projekt zároveň spĺňa parametre BAT (best available technology / najlepšia dostupná technológia).

Aktuálne Slovnaft čaká na spätnú väzbu od Ministerstva životného prostredia ohľadom posúdenia dopadov na životné prostredie (EIA).

Slovnaft spolu s expertným tímom, ktorý projekt v Slovnafte realizuje, pripravil aj video, v ktorom bližšie prestavuje plánovaný projekt CEZO: https://www.youtube.com/watch?v=dKmnpjGr8lw

Viac informácií sa dočítate v rozhovore s výkonným riaditeľom Slovnaftu, Marekom Senkovičom: https://www.odpady-portal.sk/Dokument/107847/slovnaft-senkovic-rozhovor.aspx

 

{title}