CEE Automotive Supply Chain 2023, najväčšie stretnutie dodávateľov do automotive v Česku a na Slovensku tento rok navštívilo 333 účastníkov zo 16 krajín

Neteší nás, že nepravidelnosť a výpadky dodávok trvajú, ale najhoršie už snáď máme za sebou. Tak zhodnotili zástupcovia dodávateľských firiem automobilového priemyslu súčasnú situáciu počas konferencie CEE Automotive Supply Chain 2023, najväčšieho stretnutia zástupcov sektora automotive v Českej republike a na Slovensku. Šiesteho ročníka, ktorý sa konal 24. – 25. októbra v Olomouci, sa zúčastnilo 333 šéfov firiem, vedúcich špecializovaných útvarov pre nákup či logistiku, ale aj zástupcov finančného sektora a analytikov orientujúcich sa na automobilový sektor. Spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako úspešne prejsť obdobím, keď sa v automotive z permanentnej evolúcie stáva permanentná revolúcia.

Minulé tri roky neboli pre sektor automotive nijak jednoduché, ale „čo nás nezabije, to nás posilní“. V pomerne optimistickom duchu zahájil Martin Jahn, člen predstavenstva zodpovedný za predaj a marketing v spoločnosti Škoda Auto a prezident Sdružení automobilového průmyslu Českej republiky, tohtoročnú konferenciu CEE Automotive Supply Chain. Dodal, že aj napriek negatívnym správam veria v pozitívnu budúcnosť českého a slovenského automobilového sektora. „Česká republika aj Slovensko majú šancu vyjsť z transformácie posilnené,“ uviedol Martin Jahn.

Martin Jahn, člen predstavenstva zodpovedný za predaj a marketing v spoločnosti Škoda Auto a prezident Sdružení automobilového průmyslu Českej republiky, zahájil tohtoročnú konferenciu CEE Automotive Supply Chain 2023 v Olomouci. | Foto: ZAP

Prezident AutoSAPu však pripúšťa, že sa mnohé zavedené poriadky menia a že sa v tejto chvíli začínajú znovu rozdávať karty. Zatiaľ čo predtým predstavovali automobiloví výrobcovia relatívne uzavretý „klub“, v poslednej dobe do neho vstupujú ďalší, donedávna neznámi producenti. Popri Tesle sú to najmä čínske značky. Existujúce automobilky tu zostanú, ale celkovo sa automobilový svet významne zmení. „Autopriemysel prechádza z permanentnej evolúcie na permanentnú revolúciu,“ povedal Martin Jahn s tým, že v tejto chvíli to vyzerá, že budúcnosť patrí elektromobilite v spojení s rozvojom konektivity a autonómneho riadenia. To pre finálnych výrobcov aj ich dodávateľov znamená veľkú výzvu.

Budúcnosť určia ceny energie

Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR spomenul niektoré problémy, ktoré môžu brzdiť ďalší rozvoj slovenského automotive. Jedným z nich je nedostatok pracovníkov, ktorý môže byť veľmi akútny v súvislosti so zahájením výroby spoločnosti Volvo, piatej automobilky v krajine.

Prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Alexander Matušek, spomenul niektoré problémy, ktoré môžu brzdiť ďalší rozvoj slovenského automotive. | Foto: ZAP

Slovenskí aj českí  zástupcovia automobilového sektora volajú po uvoľnenejšej imigračnej politike rovnako ako po podpore technického vzdelávania a aplikovaného výskumu.

Alfou a omegou perspektívnej budúcnosti však bude prístup k strategickým surovinám a ceny energií, ktoré do značnej miery určujú konkurencieschopnosť firiem v celosvetovej súťaži. Energie budú témou budúcich rokov. A ako okrem iného uviedol Mojmír Hampl, predseda Národnej rozpočtovej rady ČR, nie je jediný náznak toho, že by ceny energií mohli v budúcnosti klesať. Náklady na dekarbonizáciu sú obrovské.

Mojmír Hampl hodnotí dnešnú situáciu firiem vrátane tých v automobilovom priemysle pozitívne, budúcnosť ale veľmi povzbudivo nevidí. Sú za tým drahé energie aj ďalšie faktory. A ak budú tieto trendy pokračovať, je podľa neho na mieste položiť si otázku, či sme v Európe schopní pokračovať v nastúpenom tempe dekarbonizácie za rozumné náklady.

Regulácia a konkurencieschopnosť

Ako sa zhodli prakticky všetci vystupujúci, prospelo by menej európskych regulácií. Priznala to aj podpredsedníčka Európskeho parlamentu Dita Charanzová a uviedla, že sektoru automotive by veľmi prospelo urobiť na úrovni EÚ inventarizáciu legislatívy. Pripomenula bývalú snahu, že každá nová legislatívna norma znamená zrušenie jednej starej, to už je ale najskôr zabudnuté.

Ako povedala Dita Charanzová, Európska komisia sa teraz musí zamerať na zvyšovanie konkurencieschopnosti Európy, čo sa už podľa nej deje. „Ďalšia téma EÚ bude, ako zachovať konkurencieschopnosť Európy pri postupujúcej dekarbonizácii,“ povedala.

Potrebujeme menej regulácií, zhodli sa účastníci druhého panelu – Dita Charanzová, podpredsedníčka Európskeho parlamentu; Mojmír Hampl, predseda Národnej rozpočtovej rady; Petr Knap, senior advisor EY aj moderátor Ivan Hodáč. | Foto: ZAP

Petr Knap, senior advisor EY, ktorý sa špecializuje na oblasť automotive, odporúča automobilkám na podnikovej úrovni „maximálne sa zbaviť komplexity, ktorú na seba nabrali“, čo môže viesť k úspore nákladov.

Norma Euro 7, ktorá má ďalej znížiť emisie z automobilov, sa na olomouckej konferencii spomínala skôr okrajovo. V tejto chvíli je podoba normy do istej miery prijateľná, ale otázkou je, ako prejde Európskym parlamentom. Podľa Martina Jahna bol prvý návrh najväčším legislatívnym paškvilom, s ktorým sa stretol za celú dobu svojej kariéry.

Kto je a kto nie je pripravený

Zástupcovia troch českých a jednej slovenskej automobilky, Robert Kiml, viceprezident pre výrobu v Toyota Motor Manufacturing Česká republika a viceprezident Združenia automobilového priemyslu, Petr Michník, vedúci administratívnej subdivízie v Hyundai Motor Manufacturing Slovak, Karel Novák, vedúci produktových platforiem, IVECO Group, a Michal Lábaj, vedúci oddelenia vývoja dielov Kia Slovakia, hovorili o pripravenosti výrobcov na novú éru, najmä o prechode na elektromobilitu.

Automobilky sú na elektromobilitu pripravené, ale sú pripravení zákazníci? Sú pripravení energetici? To sú otázky, ktoré predniesol Robert Kiml a pripojil niektoré príklady, ktoré ponúkali odpoveď „nie“. Zdôraznil, že elektromobily sú síce bezemisné, ale pri výrobe batérií a niektorých ďalších súčastí vozidiel vznikajú dnes stále veľké množstvo emisií CO2.

Zástupcovia troch českých a jednej slovenskej automobilky, (zľava) Michal Lábaj, Karol Novák, Peter Michník a Robert Kiml. | Foto: ZAP

Karel Novák z Iveca však uviedol, že sú niektoré oblasti, kde je elektromobilita už teraz nákladovo nespochybniteľná. „V mestskom segmente už elektromobilita porazila naftové autobusy aj tie na plyn. Nepotrebuje už žiadne dotácie,“ povedal.

V paneli zameranom na budúci vývoj automobilového priemyslu v ČR a SR z pohľadu OEM sa preberali aj ďalšie témy: rozdielny prístup k elektromobilite naprieč európskymi trhmi, stav v dodávateľských reťazcoch, ktorý sa čiastočne stabilizoval, úroveň súčasných batérií pre elektromobily či vodík ako pohon.

Čína a (de)globalizácia

V najrôznejších súvislostiach sa spomínala Čína, či už ako rastúci konkurent pre európske automobilky alebo ako dodávateľ dôležitých surovín a komponentov. Podľa Michala Lábaja z Kia Slovakia je náskok čínskych firiem sedem až osem rokov a dohnať ich bude ťažké.

Diskutovalo sa aj o tom, či postupne končí globalizácia a nastupuje opačný trend, ktorý sa bude prejavovať hľadaním dodávateľov v blízkosti výroby. Podľa Martina Jahna globalizácia prispela k vytvoreniu bohatstva v spoločnosti, a práve sektor automotive je jedným z jej hlavných ťahúňov. Dôjde k zmene nákupov niektorých strategických komponentov, ale globalizácia podľa neho nekončí.

Mojmír Hampl ale tendencie k deglobalizácii vidí. „Americkí ekonómovia hovoria, že to, čo nás čaká, je friendshoring, obchodná praktika, kde sa siete dodávateľského reťazca zameriavajú na krajiny považované za politických a ekonomických spojencov,“ uviedol Mojmír Hampl.

Mojmír Hampl, predseda Národnej rozpočtovej rady ČR. | Foto: ZAP

Investície ako imperatív

Veľkému záujmu sa tešil blok s názvom Zmeny v dodavatelských reťazcoch z pohľadu Tier 1, kde spoločne debatovali Petr Novák, riaditeľ Automotive Operations & Executive Director Production Engineering JTEKT European Operations a predseda Divízie dodávateľov a účelových organizácií v Združení automobilového priemyslu, Lukáš Rosůlek, country head Vitesco Technologies Česká republika, Miroslav Fülöp, generálny riaditeľ spoločnosti SLUŽBA NITRA a Ivan Kebísek, Engineering Director & Tech Center Trenčín Site Leader, Yanfeng International Automotive Technology.

Účastníci dodávatelského panelu (zľava) Petr Novák, Lukáš Rosůlek, Miroslav Fülöp, Ivan Kebísek a moderátor Ivan Hodáč. | Foto: ZAP

„Situácia nie je radostná, neblížime sa ešte objemom výroby ako pred covidom, ale najhoršie snáď máme za sebou,“ zhodnotil aktuálnu situáciu v dodávateľskom sektore Peter Novák z JTEKT s tým, že z geopolitického hľadiska nie je možné predvídať, čo sa stane. V každom prípade je dobré diverzifikovať dodávateľov, a pokiaľ to ide, mať ich čo najbližšie. Dodal, že z hľadiska cenového, žiaľ, stále väčšinou vyhrávajú dodávatelia z Ázie.

Nepravidelnosť dodávok a výpadky potvrdil aj Ivan Kebísek a Miroslav Fülöp, ktorý uviedol, že bojovať proti tomu ide rozšírením zákaziek, teda diverzifikáciou portfólia.

Ťažké roky prinútili podľa Petra Nováka firmy k flexibilite, posilnili ich kompetencie v krízovom riadení a naučili ich tiež lepšie predvídať. Zvýšili tiež dôraz na rýchlejšiu návratnosť investícií – v závodoch JTEKT, ktoré Petr Novák riadi, sa musia náklady na automatizáciu vrátiť najdlhšie za rok.

O nutnosti investícií hovorili všetci účastníci panelu. Lukáš Rosůlek z Vitesca v tej súvislosti oznámil čerstvú investíciu firmy v Hrušove pri Ostrave, na ktorú investor žiada stimul. Podľa Rosůlka môže byť zákon o investičných stimuloch, ktorý sa mnoho rokov stále upravuje, jednou z bŕzd väčšieho záujmu investorov o Českú republiku.

Zástupcovia dodávateľov sa zhodli v tom, že celkovo sa ich vzťahy s OEM zlepšili, pretože si ich obchodní partneri-odberatelia uvedomujú, že sa vzájomne potrebujú. K dokonalosti ale majú tieto vzťahy ešte ďaleko.

Pokiaľ by mali firmy v dodávateľskom sektore uviesť, do ktorej oblasti by mali smerovať peniaze, ktoré sú k dispozícii v podobe dotácií z európskych a národných programov, mali by to byť inovácie, výskum a vývoj, dekarbonizácia a pracovný trh v podobe podpory upskillingu, reskillingu.

Udržateľnosť z niekoľkých strán

V bloku venovanom cirkulárnej ekonomike a možnostiam dekarbonizácie v automobilovom priemysle hovoril Cyril Klepek, zakladateľ a CEO firmy CYRKL a Pavel Grmela, projektový manažér pre CO2 neutralitu, Škoda Auto. V prednáške hovorili o konkrétnom projekte, na ktorom spolupracujú.

Stále viac firiem sa zamýšľa nad udržateľnosťou svojich produktov. Pavel Sovička, generálny riaditeľ CZ & SK, Panattoni, generálny partner podujatia, pridal pohľad priemyselných developerov. Tí otázku uhlíkovo neutrálnych produktov, v tomto prípade teda výrobných hál, riešia už dnes. A to nielen v prípade automotive firiem.

Pavel Sovička, generálny riaditeľ CZ & SK, Panattoni, generálny partner konferencie. | Foto: ZAP

Tému praktického využitia AI v automobilovej výrobe ponúkol Lukáš Ptoszek, Business development manager z fínskej spoločnosti Unikie. Upozornil pritom na skutočnosť, že digitalizácia firiem nevedie iba cez systém, ale najmä cez ľudí, ktorí s ním chcú aktívne pracovať.

Oliver Brauburger, vedúci nákupu Siemens, dal nahliadnuť účastníkom konferencie do stratégie pre odolné dodávateľské reťazce v neistých časoch, ktoré uplatňujú v ich spoločnosti.

Dôležitosť urýchlenia imigračných procesov do Fínska spomenul vo svojom krátkom vystúpení fínsky veľvyslanec Tuominen Pasi.

Druhý deň konferencie bol ako obvykle venovaný B2B stretnutiam. CEE Automotive Supply Chain 2023 tento rok privítalo 333 účastníkov zo 16 krajín.

 

{title}