Tále/Bratislava

  1. apríla 2023

NEWMATEC 2023:

Transformácia automobilového priemyslu je náročná výzva,

podniky jej ale vedia čeliť

 

Transformácia automobilového priemyslu v súvislosti s nástupom elektromobility a požiadavkami ESG, norma Euro 7 a ďalšia európska legislatíva, konkurencieschopnosť slovenského a českého automotive sektora vo svetle meniacich sa geopolitických podmienok – to boli hlavné témy, o ktorých sa hovorilo na konferencii NEWMATEC 2023. Tohtoročný už siedmy ročník akcie, ktorú každoročne organizuje Zväz automobilového priemyslu SR (ZAP), sa konal 25. – 26. apríla 2023 v hoteli Partizán na Táloch a prilákal viac ako 200 účastníkov.

 

„Zaviazali sme sa k tomu, že do roku 2050 dosiahneme v EÚ uhlíkovú neutralitu. A na to by sme sa mali sústrediť,“ uviedol hneď na začatie konferencie NEWMATIC Alexander Matušek, prezident ZAP. Podobne ako ďalší rečníci a diskutujúci, ani on nespochybnil ciele, ktoré obsahuje Green Deal a Fit for 55, považujúc za viac ako pravdepodobné, že spaľovacie motory v EÚ v roku 2035 z ponuky výrobcov vypadnú.

V tejto súvislosti si počas dvojdňovej akcie rečníci niekoľkokrát položili otázku, prečo venovať čas a peniaze do niečoho, ako je Euro 7, ktoré môže priniesť nanajvýš marginálne zlepšenie životného prostredia. Norma Euro 7 navrhnutá Európskou komisiou má ďalej obmedziť splodiny oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia. Hoci je okolo normy mnoho vecí doteraz nejasných, mala by vstúpiť do účinnosti už v roku 2025.

 

Euro 7 bolo tiež hlavným námetom vystúpenia poslanca Európskeho parlamentu Alexandra Vondru. Nazval ho provokatívne „Prežije európsky automobilový priemysel rok 2025?“. Sám si odpovedal, že áno, ale v ohrození je podľa neho jeho konkurencieschopnosť. Euro 7 vidí ako vážnu komplikáciu: „Ak by norma takto prešla, bude to nútiť automobilky naďalej investovať do inovácií spaľovacích motorov a brzdiť inovácie v elektromobilite – alebo ešte horšie: automobilky úplne prestanú lacnejšie spaľovacie autá vyrábať a určitá časť obyvateľov nebude mať na to, aby si nové vozidlo kúpila.“ Podľa Alexandra Vondry už nie je reálne, aby sa prijatiu Euro 7 zamedzilo, ale môže sa podariť normu zmäkčiť.

Podobný názor na normu Euro 7 má aj Robert Kiml, manažér Toyota Motor Manufacturing v Českej republike, viceprezident Sdružení automobilového průmyslu ČR, ktorý okrem iného tiež povedal: „Spoločne musíme hľadať platformu, ako posilňovať európsku konkurencieschopnosť, aby sme neboli v nevýhode proti čínskemu a americkému priemyslu.“

Podľa bývalého ministra financií Ivana Mikloša sa v ekonomike celkovo zvyšuje miera neistoty.

Alarmujúce pre Európu navyše je, že zatiaľ čo podiel Číny na svetovej ekonomike vzrastá a podiel USA zostáva rovnaký, európsky podiel na svetovej ekonomike klesá. Problém je o to horšie, že Európa už Američanov nezaujíma, pridal k tomu námestník ministra financií SR Marek Mora. Európa sa podľa neho vydesila, keď videla, že USA robí priemyselnú politiku (IRA – zákon o znižovaní inflácie) a odvracia sa od globalizácie. Avšak aj EÚ má pripravené balíky peňazí na podporu ekonomiky, ide o to, ako budú použité. Priemysel by sa ale podľa Marka Mory nemal spoliehať na podporu, hlavnú úlohu by mal zohrať trh.

Oliver Grünberg, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia, hovoril vo svojej prezentácii o dobrých a zlých reguláciách, pričom do prvej skupiny patrí podľa neho napríklad Green Deal, do druhej Euro 7. Spomenul aj americký IRA, ktorý platí od tohtoročného januára a ktorý využije aj Volkswagen – v Severnej Amerike postaví jednu zo svojich tovární na batérie pre elektromobily. Automobilka ich chce postaviť v dohľadnej dobe niekoľko aj na starom kontinente, jedna z nich by mala byť v strednej či východnej Európe. Oliver Grünberg potvrdil, že tento zámer stále trvá a že Slovensko má v konkurencii ostatných krajín slušnú šancu.

To, že doprava je jedným z najväčších prispievateľov ku klimatickej zmene, pripomenul na začiatku svojej prezentácie k emisiám Heiko Seitz, globálny líder pre e-mobilitu z nemeckej pobočky PwC. Venoval sa porovnaniu jednotlivých druhov bezemisných pohonov. Podľa záverov PwC elektromobilita jasne víťazí. Napriek geopolitickým rizikám Heiko Seitz očakáva, že transformácia automobilového priemyslu bude rýchlo pokračovať a batériové vozidlá získajú do roku 2035 významný podiel na trhu.

Ako e-mobilita transformuje automobilový priemysel, predstavil na príklade ZF Slovakia predseda predstavenstva tejto spoločnosti Dietmar Weigt. Firma čelí novým výzvam stratégiou „Mobilita novej generácie“, keď pridáva do svojho výrobného portfólia napríklad elektrifikované prevodovky. ZF je na Slovensku prítomná na šiestich miestach, najväčší závod má v Trnave. Celkom zamestnáva na Slovensku okolo 4000 ľudí.

Veľkému záujmu sa tešila prednáška Michaely Hletkovej Ploszekovej, členky Komisie environmentálnej legislatívy ZAP SR, s názvom „Green Deal a Fit for 55: Nové environmentálne požiadavky – pripravované a schválené dokumenty s dopadom na automobilový priemysel“. Poukázala najmä na kritické dokumenty, ktoré sa vzťahujú alebo čoskoro budú vzťahovať na automobilový priemysel. Nejde len o výzvy vyplývajúce priamo z Fit for 55, ale aj o požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednosti, správy a riadenia podnikov a ekologickej udržateľnosti (ESG) a s tým súvisiaci reporting. Podniky by podľa nej mali venovať pozornosť aj pripravovanej revízii smernice o priemyselných emisiách, ako aj nariadeniu REACH, ktoré sa týka registrácie, hodnotenia, povoľovania a obmedzovania chemických látok. Na zaujímavých príkladoch ukázala, aké je zložité napríklad vyjsť v ústrety požiadavkám na využívanie recyklovaného materiálu, ak musíte preukázať, že spĺňa všetky kritériá podľa iných noriem a predpisov. Určité, niekedy aj prísne požiadavky v týchto oblastiach, sú vyžadované aj v iných ako európskych krajinách, ale EÚ je podľa Michaely Hletkovej Ploszekovej „jedinečná v komplexnosti a v rýchlosti, ako chce toto všetko zaviesť, čo môže mať vplyv na konkurencieschopnosť“.

Druhý deň konferencie bol zameraný viac na praktické príklady. Na pódiu vystúpil napríklad Jesse Paegle, riaditeľ riešenia pre oceľ v automobilovom priemysle spoločnosti ArcelorMittal, ktorý prezentoval projekt zefektívňujúci využitie materiálu prostredníctvom systému Multi Parts Integration, kedy sa množstvo častí integruje v jedinom laserom zváranom komponente, čím je možné dosiahnuť zníženie CO2.

Ďalšia časť programu bola venovaná prezentáciám projektov víťazov Ceny ZAP SR za digitalizáciu v automotive spoločnosti. Odborná porota vybrala ako najlepší projekt digitalizáciu výrobného závodu spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia vo Zvolene, cenu odbornej verejnosti získala firma HELLA Slovakia Lighting za projekt riadenia procesu predvýroby a využívania dát a monitoringu.

Paralelne s prednáškami prebiehalo aj niekoľko workshopov a súčasťou konferencie bol aj neformálny program, ktorý bol príležitosťou na výmenu skúseností a nadviazanie nových kontaktov.

NEWMATEC je v oblasti automobilového priemyslu najvýznamnejšou slovenskou konferenciou s medzinárodnou účasťou. Každoročne priláka viac ako dve stovky účastníkov, predovšetkým zástupcov firiem v sektore automotive a expertov na automobilový priemysel.

 

 

_______________________________________________________________________________________

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) vznikol dňa 22. 6. 1993 v Bánovciach nad Bebravou. Je to dobrovoľné združenie právnických osôb (spoločností, podnikov, výrobných družstiev a ďalších právnych subjektov). Je členom európskej asociácie výrobcov automobilov ACEA. Momentálne zastupuje záujmy 201 právnych subjektov, ktoré pôsobia v oblastiach: výskum, vývoj, výroba a predaj automobilov, motocyklov alebo ich súčastí, dovoz motorových vozidiel, projekcia a výroba náradia pre automobilový priemysel a príprava odborníkov v rámci odvetvia automotive. Automobilový priemysel je ťahúňom nášho hospodárstva, generuje 10,8 percent hrubej produkcie Slovenska, svojimi aktivitami ovplyvňuje priamo aj nepriamo viac ako 261 000 pracovných miest a podieľa sa 42,5 percentami na celkovom exporte priemyslu SR.

 

Na stiahnutie
{title}