dovoľte mi, aby som sa na vás obrátil s prosbou o darovanie 2 % z daní, venovaných na podporu aktivít APZDktorej sme zakladajúcim členom.

Úsilie pripomienkovať návrhy zákonov v legislatívnom procese, obhajovať záujmy a riešiť problémy členských firiem, je neustále zamerané na vytváranie lepších podmienok pre podnikanie, vzdelávanie a podporu systémových zmien v prospech priemyselného sektora.

#spolupraca 

Vaša podpora a angažovanosť sú nesmierne dôležité. Len spoločne dokážeme úspešne presadzovať pozitívne zmeny v slovenskom priemysle a doprave.

Všetky potrebné informácie a spôsob darovania nájdete v priloženom dokumente. 

Ďakujeme za podporu.

Dokument:

{title}