S účinnosťou od 1. septembra 2022 dochádza k zmene súm stravného, ktoré ustanovuje MPSVaR SR Opatrením č. 281/2022 Z.z.

Výška príspevkov je od 1. 9. 2022 rovnaká pre všetky formy stravovania – závodné stravovanie, finančný príspevok aj stravný lístok. Z nich neodvádzate dane ani odvody. Zamestnancovi môžete poskytnúť aj vyšší príspevok bez povinnosti odvádzania daní a odvodov; a to zo zdrojov sociálneho fondu. Informácie o zdaňovaní príspevkov nájdete v metodickom pokyne Finančnej správy.

V nadväznosti na zmeny v sume stravného sa mení aj minimálna hodnota stravného lístka, poskytovaného zamestnancom. Stravné lístky sa poskytujú vopred.

Na stiahnutie
{title}