11. 7. – 15. 7. 2022

11. 7. 2022

Videokonferencia s ACEA
Uskutočnila sa videokonferencia, kde zástupcovia ACEA informovali o aktuálnom stave rokovaní o novej smernici, ktorá by mala upravovať znižovanie emisií z ťažkých úžitkových vozidiel po roku 2025, ACEA prezentovala pozície k jednotlivým návrhom tejto smernice a zároveň dôvody, prečo takýmto spôsobom pristupuje k týmto návrhom. Problematika ťažkých úžitkových vozidiel je o to komplikovanejšia, že s meraním a vyhodnocovaním emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel sa začalo len v roku 2020, čiže je málo skúseností na to, aby bolo možné povedať, ako je možné očakávať so znižovaním emisií a zavádzaním alternatívnych palív do tejto formy mobility. Automobilový priemysel hodnotí, že je predčasné dávať ciele na znižovanie pre rok 2025 a rok 2030 podobne, ako je tomu u osobných a ľahkých úžitkových vozidiel, keďže doba vyhodnocovania týchto emisií je neporovnateľná oproti tejto kategórií.

12. 7. 2022

Stretnutie na ministerstve hospodárstva
Pán Matušek a Pribula zo ZAP SR, spolu s pánom Hollým, generálnym sekretárom Asociácie lízingových spoločností a pánom Križanským zo SEVA (Slovak electric vehicle association) informovali ministerstvo hospodárstva o návrhoch, ako by mala byť riešená podpora trhu s vozidlami na alternatívne pohony, pričom prezentovali návrhy, ktoré by rôznym spôsobom mali pristupovať k FO a PO, tak, aby nevznikol problém pri podpore trhu so štátnou pomocou. Zároveň predstavili návrh ZAP SR, akým spôsobom financovať budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá do roku 2030, nakoľko má v súčasnosti Slovensko vyriešené, ako financovať budovanie infraštruktúry iba do roku 2025, ale úlohy do roku 2030 sú omnoho náročnejšie a financovanie tejto časti je zatiaľ nejasné. Navrhli, aby na túto časť podpory infraštruktúry boli využité Európske štrukturálne fondy, ktoré v každom programovacom období zostávajú nevyčerpané.

14. 7. 2022

Prednáška pána Pribulu v rámci zasadnutia Výboru pre mobilitu
Pán Pribula mal prednášku v rámci zasadnutia Výboru pre mobilitu Asociácie lízingových spoločností. Pán Pribula bol požiadaný generálnym sekretárom ALS pánom Hollým, aby informoval členov výboru asociácie o aktuálnom stave automobilového priemyslu na Slovensku a pohľade automobilového priemyslu na pripravované legislatívne zmeny, ktoré sú obsiahnuté v balíčku Fit for 55.

Na stiahnutie
PDF
{title}