Ministerstvo financií predstavilo v roku 2021 zákon o zasielaní údajov z faktúr finančnej správe a začalo diskusiu s odbornou verejnosťou. Zákon by mal byť schválený v priebehu roka 2022 a následne vstúpiť do platnosti od roku 2023. Dotknuté subjekty by mali mať k dispozícii 12-mesačnú implementačnú lehotu, počas ktorej by sa bližšie oboznámili s procesom a zabezpečili technické riešenia pre úspešné odosielanie údajov z faktúr. Praktické zavedenie povinnosti je plánované od 1. januára 2024.

Pre podnikateľov bude dostupná aj bezplatná aplikácia Virtuálna faktúra, ktorú bude poskytovať štát zadarmo. Potenciálnymi používateľmi by mali byť malí podnikatelia, ktorým táto aplikácia zjednoduší podnikateľské prostredie a zníži administratívnu záťaž. Aplikácia bude schopná vytvoriť faktúru v mobilnom zariadení a zároveň odoslať údaje z faktúry do systému e-faktúra.

Proces odosielania údajov z faktúry do systému e-faktúra a odoslania faktúry odberateľovi by mal vyzerať nasledovne:

  1. Počas vyhotovenia faktúry budú údaje z faktúry zaslané finančnej správe. Faktúra môže byť vyhotovená fakturačným softvérom alebo Virtuálnou faktúrou.
  2. Finančná správa po overení faktúry (malo by ísť o niekoľko milisekúnd) pridelí identifikátor. Tento identifikátor je povinnou náležitosťou a musí byť uvedený na faktúre.
  3. Dodávateľ po schválení údajov z faktúry a po pridelení identifikátora môže zaslať faktúru odberateľovi.
  4. Odberateľ následne vo fakturačnom softvéri alebo Virtuálnej faktúre označí prijatú faktúru pre odpočítanie DPH alebo pre zahrnutie faktúry do daňových výdavkov.

Pre dodávateľov, ktorí vystavujú veľké množstvo faktúr, bude možnosť aplikovať tzv. osobitný režim prideľovania podpisového kódu. Pôjde o schválenie žiadosti finančnou správou, na základe ktorej dodávateľ bude oprávnený prideľovať podpisový kód vlastným fakturačným softvérom.

Po úspešnej a funkčnej implementácii by tak mohlo dôjsť k plošnému zrušeniu kontrolného výkazu do niekoľkých mesiacov od spustenia. Ďalším benefitom by mali byť aj predvyplnené daňové priznania na základe zaslaných údajov z faktúr.

Zdroj informácií

{title}