EÚ – UK pravidlá pre batérie: Konajte teraz a urobte správnu vec, vyzýva Komisiu šéf EÚ automobilového priemyslu

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) naliehavo žiada Európsku komisiu, aby okamžite konala a zabránila tak zdaneniu elektrických vozidiel obchodovaných medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom od januára 2024.

Ak Komisia nezasiahne, na vývoz elektrických vozidiel z EÚ do Spojeného kráľovstva, ktoré je jej najväčším obchodným partnerom, sa zavedie clo vo výške 10 %. To by mohlo stáť výrobcov vozidiel v EÚ v priebehu nasledujúcich troch rokov 4,3 miliardy EUR, čo by potenciálne znížilo výrobu elektrických vozidiel o približne 480 000 kusov, čo je ekvivalent produkcie dvoch priemerných automobilových tovární.

Podľa reštriktívnejších „pravidiel pôvodu“, ktoré sa majú uplatňovať od januára, jediným spôsobom, ako sa vyhnúť týmto clám, bude získavať všetky časti batérií a určitý kritický materiál batérií s pôvodom v EÚ/Spojenom kráľovstve. To je dnes fyzicky nemožné dosiahnuť.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v tvrdej medzinárodnej konkurencii, nie je ten správny krok – ani z obchodného, ani z environmentálneho hľadiska,“ uviedol Luca de Meo, prezident ACEA a generálny riaditeľ skupiny Renault. „Efektívne odovzdáme kus trhu svetovým výrobcom.“

 

„Európa by mala podporovať svoj priemysel v prechode na bezemisnú mobilitu tak, ako to robia iné regióny – nie mu brániť,“ dodal de Meo. „Existuje veľmi jednoduché a priamočiare riešenie: predĺžiť súčasnú fázu zavádzania pravidiel pre batérie o tri roky. Vyzývame Komisiu, aby urobila správnu vec.“

 

Do európskych dodávateľských reťazcov batérií sa realizujú rozsiahle investície, ale na vytvorenie takého rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie pravidiel pôvodu, je potrebný dlhší čas.

Zvyšovanie spotrebiteľských cien európskych elektrických vozidiel práve v čase, keď musíme bojovať o podiel na trhu v silnej medzinárodnej konkurencii, nie je správny krok.

{title}