23. 5. – 28. 5. 2022

23. 5. 2022

Stretnutie so zástupcami Allianz
Allianz odoberá od ZAP SR štatistické dáta na spracovanie o registrácií vozidiel. Zástupcovia Allianz prišli diskutovať niektoré nejasnosti, ktoré vznikajú pri interpretácii im zasielaných dát.

24. 5. 2022

Výkonný výbor APZD
Uskutočnil sa Výkonný výbor APZD, ktorého sa zúčastnil prezident ZAPSR, pán Matušek, výkonný viceprezident ZAP SR pán Prepiak a generálny sekretár pán Pribula. Riešil sa aktuálny stav niektorých zásadných legislatívnych návrhov, ktoré sú v legislatívnom procese a zároveň sa pripravovala pozícia APZD na HSR. Bolo dohodnuté, že HSR sa zúčastní ako zástupca APZD pán Matušek. V rámci výkonného výboru bol prijatý za nového členy APZD Asociácia bioplynového priemyslu.

Stretnutie s pánom Osuským
Páni Pribula, Marušák a Jurikovič navštívili spoločnosť Hollen, kde mali stretnutie s pánom Tomášom Osuským, predsedom Divízie dodávateľov. Na stretnutí riešili aktuálne plnenie úloh, ktoré vyplynuli z ostatného zasadnutia divízie a zároveň pripravili program budúceho stretnutia.

26. 5. 2022

Stretnutie ohľadom Rady vlády pre európsku zelenú dohodu
Na podnet pani Hletkovej Ploszekovej z VW, ktorá je členkou Rady vlády pre európsku zelenú dohodu prebehlo online rokovanie, na ktorom pani Hletková Ploszeková informovala o aktuálnom stave a práci Rady vlády pre Európsku zelenú dohodu a atmosfére, ktorá vládne v tejto rade z pohľadu vstupu jednotlivých ministerstiev, ktoré by mali mať zodpovednosť za realizáciu jednotlivých kapitol a zároveň upozornila na nízku koordinovanosť medzi jednotlivými ministerstvami, pričom na druhej strane treba vnímať Zelenú dohodu a akčný program Fit for 55 ako jednu integrálnu súčasť, ktorá by mala doviezť EU a Slovensko k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Bolo dohodnuté, že sa vytvorí interná pracovná skupina, ktorej členmi by mali byť všetci zástupcovia, ktorých APZD nominovala do dielčích pracovných skupín Rady vlády tak, aby sa na úrovni APZD koordinovala činnosť jej zástupcov v pracovných skupinách.

26. 5. 2022

Interview s ERBD
Pán Matušek absolvoval rozhovor so zástupcami Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Zástupcov ZAPSR oslovujú každoročne rôzne inštitúcie, medzi nimi aj ERBD, kde v rámci interview zisťujú pohľad ZAPSR na aktuálny stav v Slovenskej republike, či už hodnotenie podnikateľského prostredia, legislatívy, korupcie, podpory investícií a výhľadu rozvoja konkrétneho odvetvia na Slovensku. Následne zo zistení vypracujú hodnotiacu správu, ktorú vydávajú každoročne.

27. 5. 2022

Stretnutie so Slovenskou spoločnosťou údržby
ZAP SR navštívili zástupcovia Slovenskej spoločnosti pre údržbu, ktorí zvykli každoročne organizovať konferenciu Moderná údržba v automobilovom priemysle. Zástupcovia Slovenskej spoločnosti údržby prišli informovať, že v roku 2022 by chceli opätovne naštartovať tieto konferencie a požiadali ZAPSR o spoluprácu pri propagovaní a zabezpečovaní účasti časti prednášajúcich. Bolo dohodnuté, že zástupcovia sekretariátu preveria možnosti získania prednášajúcich z automobiliek na pripravovanej konferencii.

Na stiahnutie
PDF
{title}