27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023, Technika ochrany prostredia

Odborníci zaoberajúci sa environmentálnymi, technologickými, ekonomickými a legislatívnymi
aspektmi ochrany životného prostredia sa opäť stretnú na medzinárodnej vedeckej konferencii TOP
2023, Technika ochrany prostredia, v dňoch 14. – 16.11. 2023 v Starom Smokovci.
Tento 27. ročník medzinárodnej konferencie už tradične nadväzuje na predchádzajúce úspešné
konferencie organizované Strojníckou fakultou STU v Bratislave.

Témy konferencie

Progresívne technológie zhodnocovania priemyselných odpadov
politiky, stratégie a legislatíva EÚ/SR v odpadovom hospodárstve — obehové hospodárstvo —
progresívne technológie zhodnocovania — ekonomické a finančné nástroje — metódy pre
posudzovanie a rozhodovanie — Eco-Dizajn a Eco-Labeling — vzdelávanie a školenie

Technológie materiálového zhodnocovania odpadov a progresívne recyklačné technológie
koniec životného cyklu dopravných prostriedkov — pneumatiky, batérie a akumulátory, olej, papier,
kovy plasty, sklo, textil, baliace materiály — materiálovo-surovinová recyklácia — čistejšie
technológie — environmentálne inžinierstvo — kritické suroviny pre EÚ — strategické technológie a
sektory v EÚ

Energetické zhodnocovanie odpadov – Waste-to-Energy
progresívne technológie a metódy — priemyselný a komunálny odpad (zber, triedenie, spaľovanie,
splyňovanie, skvapalňovanie) — environmentálne posudzovanie — palivá z odpadov

Kontakt
top2023@elfa.sk

Webstránka konferencie
www.top2023.elfa.sk

Miesto – Grandhotel Starý Smokovec, Starý Smokovec 38 062 01 Vysoké Tatry Slovakia
https://www.tmrhotels.com/grandhotel-stary-smokovec/en/

Na stiahnutie dole:
1) Predbežné oznámenie v slovenčine .pdf https://en.univnet.sk/wp-
content/uploads/2023/07/TOP-2023-CFP-SJ-A5-4-strany.pdf

2) Advance Notice in English in .pdf https://en.univnet.sk/wp-content/uploads/2023/07/TOP-
2023-CFP-EN-A5-4-strany.pdf

{title}