Vážení členovia ZAP SR,

Včera Európska komisia 31.1. schválila schému štátnej pomoci 2.4. Dočasného krízového rámca, ktorá bude poskytovaná formou priamych grantov a je platná do 31.12.2023. Schéma je určená pre všetky subjekty, najmä pre tie väčšie a energeticky náročné. MH SR aktuálne pripravuje detaily výzvy. Viac informácií na: https://www.mhsr.sk/top/europska-komisia-schvalila-slovensku-schemu-statnej-pomoci-pre-podniky-tzv-24-mh-sr-ma-tak-dalsi-nastroj-pomoci-v-boji-s-vysokymi-cenami-energii

Aktuálne je k dispozícii schéma 2.1, z ktorej bolo možné čerpať prostriedky podaním žiadosti od 1.12. do 22.12. a MH SR pripravuje nový výzvu, ktorá by mala byť zverejnená začiatkom tohto mesiaca (https://energodotacie.mhsr.sk/)

Prehľad pomoci, zverejnený MH SR: https://www.mhsr.sk/prehlad-pomoci

Doterajšia a nová pomoc s cenami energií“ z MH SR – elektrická energia, plyn, teplo (PDF)

{title}