18.7.2022 – 22.7.2022

19. 7. 2022

Koordinačné stretnutie členov pracovných komisií ku Green Deal
Uskutočnilo sa hybridné stretnutie členov pracovných komisií, zastupujúcich APZD v pracovných komisiách založených pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Stretnutie zhodnotilo aktuálny stav rokovaní v jednotlivých pracovných skupinách s tým že, pracovná skupina pre stavebníctvo nebola doteraz zvolaná. Bolo dohodnuté, že APZD bude iniciovať zvolanie tejto pracovnej skupiny. Ďalej bolo dohodnuté, že je nevyhnutné spracovať maticu, kde na jednej osi budú uvedené relevantné smernice a nariadenia, ktoré sú súčasťou balíčka Fit for 55 a na druhej osi budú pracovné komisie tak, ako boli vytvorené pri Rade vlády pre Európsku zelenú dohodu. Jednotliví členovia koordinačnej skupiny budú následne navrhovať prieniky obidvoch osí, a tým sa vytvorí matica, ktorá dá prehľad, ktorá pracovná skupina by sa mala zaoberať ktorými právnymi predpismi tak, aby na Slovensku bol aplikovaný koherentný právny rámec pre realizáciu záväzkov plynúcich z prijatia Európskej zelenej dohody.

20. 7. 2022

Prieskumný rozhovor SAV – projekt ISKILLS
Uskutočnil sa prieskumný rozhovor pracovníčok SAV v rámci projektu ISKILLS, do ktorého sa zapojila SAV a ktorý je orientovaný na potreby a budúce zručnosti pracovnej sily. Projekt ISKILLS je financovaný z Európskej únie. V rámci prieskumu na otázky zamestnankýň SAV odpovedali za Zväz automobilového priemyslu pán Kouřil, predseda legislatívnej komisie pre pracovné právo a pán Polaščin, predseda vzdelávacej komisie.

Na stiahnutie
PDF
{title}