27. 6. – 1. 7. 2022

28. 6. 2022

Výkonný výbor a tlačová konferencia AutoSAP
V doobedňajších hodinách sa uskutočnila tlačová konferencia AutoSAP a následne zasadnutie predstavenstva AutoSAP, ktorého je pán Pribula členom. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo slávnostné stretnutie riaditeľov členských organizácií AutoSAP, na ktorom bola vyhlásená firma roka, ako akcia, ktorú každoročne organizuje AutoSAP. Stretnutia riaditeľov členských organizácií AutoSAP sa zúčastníl aj prezident ZAP SR, pán Alexander Matušek.

29. 6. 2022

Koordinačné stretnutie s pánom Petzlom z AutoSAP
Pán Pribula zo ZAP SR mal s pánom Petzlom z AutoSAP koordinačné stretnutie ohľadom spolupráce medzi českým a slovenským zväzom. Najbližšia najvýznamnejšia spoločná akcia bude CASC v októbri v Žiline.

Na stiahnutie
PDF
{title}