Kalendár

Konferencia ATP Journey 2024

Vzdelávacie stredisko Kia, Gbeľany

Vážení členovia ZAP SR, Dovoľte mi informovať vás o podujatí, ktoré organizuje jeden z našich partnerov. Viac informácií nájdete nižšie: 12. marca 2024 sa vo vzdelávacom stredisku KIA v Gbeľanoch uskutoční 1. ročník […]

workshop PwC: Know Your Business Partner

Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

určite neušli Vašej pozornosti neustále pribúdajúce riziká vyplývajúce z nových zákonov a opatrení na Slovensku a v iných krajinách, ktoré kladú vysoké požiadavky na správu, dokumentáciu a riadenie rizík z […]

Okrúhly stôl: Bariéry v zamestnávaní cudzincov

Lamačská cesta 3/C,Bratislava

Významnou súčasťou pracovnej migrácie sa čoraz viac stávajú agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovatelia zamestnávania a podnikajúci cudzinci. Prax však ukazuje, že ich vplyv na migračné procesy a trh práce nie je vždy len […]

{title}