Kalendár

Konferencia ATP Journey 2024

Vzdelávacie stredisko Kia, Gbeľany

Vážení členovia ZAP SR, Dovoľte mi informovať vás o podujatí, ktoré organizuje jeden z našich partnerov. Viac informácií nájdete nižšie: 12. marca 2024 sa vo vzdelávacom stredisku KIA v Gbeľanoch uskutoční 1. ročník […]

workshop PwC: Know Your Business Partner

Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

určite neušli Vašej pozornosti neustále pribúdajúce riziká vyplývajúce z nových zákonov a opatrení na Slovensku a v iných krajinách, ktoré kladú vysoké požiadavky na správu, dokumentáciu a riadenie rizík z […]

Okrúhly stôl: Bariéry v zamestnávaní cudzincov

Lamačská cesta 3/C,Bratislava

Významnou súčasťou pracovnej migrácie sa čoraz viac stávajú agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovatelia zamestnávania a podnikajúci cudzinci. Prax však ukazuje, že ich vplyv na migračné procesy a trh práce nie je vždy len […]

Automotive CEE Day (ACD 2024)

Opole, Poland

We would like to inform you about the upcoming 9th Automotive CEE Day (ACD 2024) event, which will be held on April 18 and 19, 2024, in Opole, Poland. The […]

{title}