Kalendár

workshop PwC: Know Your Business Partner

Jurkovičova Tepláreň, Bottova 1, Bratislava

určite neušli Vašej pozornosti neustále pribúdajúce riziká vyplývajúce z nových zákonov a opatrení na Slovensku a v iných krajinách, ktoré kladú vysoké požiadavky na správu, dokumentáciu a riadenie rizík z […]

{title}