Dňa 8.6.2023  sa v  priestoroch Starej Tržnice konalo podujatie pri príležitosti 30. výročia založenia Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

 

Touto cestou by som chcel poďakovať vzácnym hosťom, ktorí prijali pozvanie na túto výnimočnú a  významnú udalosť:  

Ľudovít Ódor – predseda vlády Slovenskej republiky

Milan Chrenko – minister životného prostredia Slovenskej republiky

Barbara Wolf – veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko

Margit Bruck–Friedrich – veľvyslankyňa Rakúskej republiky

Nigel Marcus Baker – veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Byeongdo Lee – veľvyslanec Kórejskej republiky,

ďalej zástupcom výborov Národnej rady Slovenskej republiky, zástupcom obchodných komôr, domácim aj zahraničným partnerom, hosťom z bankového sektoru, zástupcom akademickej obce, bývalým aj súčasným členom výkonného výboru a dozornej rady a všetkým členským organizáciám Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.

Špeciálne poďakovanie patrí spoločnostiam Jaguar Land Rover, Kia Slovakia a Volkswagen Slovakia, ktoré podujatie partnersky podporili.

Ďakujem.

Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky

{title}