13. 6. – 17. 6. 2022

14. 6. 2022

Porada generálnych sekretárov APZD
Uskutočnilo sa pravidelné stretnutie generálnych sekretárov APZD. Na stretnutí boli predovšetkým podané informácie o aktuálnom stave vybraných legislatívnych procesov a diskutovalo sa o aktivitách jednotlivých členských zväzov APZD .

15. 6. 2022

Zasadnutie Výkonného výboru
148. zasadnutie Výkonného výboru sa uskutočnilo prezenčnou formou v priestoroch sekretariátu ZAP SR. Okrem pravidelných bodov programu Výkonného výboru, ktorými boli informácie o aktivitách smerom k vláde, vyhodnotenie stratégie na rok 2022 a informáciách o práci komisií predstavitelia ZAP SR informovali o služobnej ceste do Bruselu, kde sa stretli so zástupcami Slovenska v Európskom parlamente a s veľvyslankyňou SR pri Európskej únii, pani Petrou Vargovou.

Na stiahnutie
PDF
{title}