Od 13. februára 2023 čakajú niektoré daňové subjekty, ktoré obchodujú s tovarmi podliehajúcimi spotrebným daniam, výrazné zmeny. Schválenou novelou nadobúdajú účinnosť ustanovenia, ktoré zásadne menia postup pri preprave alkoholických nápojov, tabakových výrobkov a minerálneho oleja, ktoré boli uvedené do daňového voľného obehu v inom členskom štáte a sú prepravené na podnikateľské účely na Slovensko.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebným daniam v režime mimo pozastavenia dane sa presunie do elektronickej formy a bude prebiehať na podobnom princípe, ako aktuálne funguje preprava tovarov v režime pozastavenia dane, ktorý je spravovaný prostredníctvom systému EMCS. Papierové trojdielne zjednodušené sprievodné dokumenty budú nahradené zjednodušeným elektronickým dokumentom a celý proces pohybu tovaru bude monitorovaný v elektronickom systéme – zasielanie elektronického dokumentu colnému úradu, pridelenie jedinečného referenčného kódu, informovanie colného úradu odosielateľa/príjemcu od začiatku až po ukončenie prepravy a i.

Zmena sa v tejto súvislosti dotkne aj iných oblastí – napríklad uplatňovania vrátenia dane colným úradom alebo registrácie.

Zákon predstavuje dva nové typy daňových subjektov – schválený odosielateľ a schválený príjemca. Daňovník, ktorý bude chcieť pokračovať v obchodovaní s alkoholickými nápojmi/tabakovými výrobkami/minerálnymi olejmi podliehajúcimi novej úprave, sa bude musieť zaregistrovať na príslušnom colnom úrade. Doteraz vykonávanie tejto činnosti nepodliehalo formálnej registrácii.

Len registrované subjekty, schválený príjemca a schválený odosielateľ, budú po novom oprávnené prepravovať minerálny olej uvedený do daňového voľného obehu zjednodušeným elektronickým dokumentom v systéme elektronických prepráv na Slovensku a na území EÚ.

V prípade záujmu o používanie uvedeného elektronického systému od 13. februára 2023 je potrebné požiadať o registráciu schváleného odosielateľa/schváleného príjemcu najneskôr do 31. decembra 2022.

Zdroj informácie

{title}