Workshop FAST

Čo sa dozviete

Dopady transformácie priemyslu na zamestnanosť

Miesto

Westend Plazza, Lamačská cesta 6353/3C, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

 

Dátum

15 . decembra 2023

10:00 – 13:00, s registráciou od 9:30 hod.

 Dobrý deň 

Zväz automobilového priemyslu v spolupráci s českým partnerom AutoSAP vypracoval štúdiu dopadov transformácie priemyslu na zamestnanosť.

Na to, aby však bolo možné o tomto vplyve pojednávať a analyzovať ho, je nutné poznať východiskovú situáciu.

Z toho dôvodu si dovoľujeme pozvať zástupcov vašej organizácie na workshop
k projektu FAST, ktorý sa týmto témam venuje za účelom validovať výsledky našich zistení s ľuďmi z praxe.

FAST – Framework for Automotive Skills Transformation

je grantový projekt financovaný Európskou nadáciou pre klímu, registrovaný pod číslom grantu G-2304-65820.

 

Cieľ projektu

Analyzovať výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike a formulovať akčný plán implementácie agendy zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie v automobilovom priemysle.

Výstupy projektu

Súčasné trendy a tendencie v európskom automobilovom priemysle – Desk Research mapujúci najnovšie štúdie a prognózy so zameraním na trh práce medzi vybranými zainteresovanými stranami.

Cieľová skupina:

 • Personalisti
 • Špecialisti pre firemné vzdelávanie
 • Zástupcovia vzdelávacích inštitúcií

 

Program workshopu

 1. Úvod
 2. Prezentácia projektu FAST
 3. Prezentácia výsledkov projektu FAST

Výsledky Desk research štúdií a prognóz zameraných na oblasť dopadov trendov na zamestnancov a zamestnanosť v odvetví, trh práce a vzdelávacie potreby.

 1. Coffebreak
 2. Potreby a kurzy odbornej prípravy pre odvetvie batérií/elektromobilitu
 3. Prezentácia konzorcia SKEBA a vzdelávacích kurzov pre oblasť autobatérií.
 4. Aktívna moderovaná diskusia účastníkov o možných riešeniach, nápadoch, výzvach atď.
 5. Občerstvenie a networking

Workshop je BEZPLATNÝ

Registrovať sa môžete na adrese: apatocs@zapsr.sk do 14.12.2023

 

Dokumenty na stiahnutie

{title}