Cena2023

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny ZAP SR za digitalizáciu v automotive (formulár)

Po úspešnom prvom ročníku ZAP SR pokračuje v hľadaní najlepšieho digitaliziačného projektu v sektore automotive spoločností. V druhom ročníku bude súťaž rozšírená o cenu odbornej poroty aj pre SME ako samostatnú kategóriu.

O cene ZAP SR za digitalizáciu v automotive

Cieľom vyhlásenia ceny je podpora rozvoja digitalizácie v automotive spoločnostiach. Digitalizácia je v súčasnosti hnacou silou transformácie celej spoločnosti, automobilový priemysel nevynímajúc. Slovensko je jednou z najviac priemyselných krajín v automobilovom priemysle a pokiaľ si chce udržať svoje popredné postavenie, firmy musia pretransformovať svoje výroby v súlade s týmito hlavnými smermi, kde digitalizácia výroby, procesov aj administratívy je nevyhnutnou podmienkou prežitia.

Vzhľadom na význam digitalizácie v automobilovom priemysle, chceme touto cenou spropagovať projekty, ktoré sa realizujú na Slovensku a môžu poslúžiť ostatným firmám ako pozitívny príklad ako túto tému uchopiť.

Cena odbornej poroty pre veľké podniky :

 • Posudzovanie projektov odbornou 8-člennou komisiou, zastúpenou profesionálmi z radov OEMs, Industry 4.0 a digitalizácie so zastúpením verejného aj súkromného sektora
 • Víťazná spoločnosť bude mať príležitosť prezentovať na podujatí NEWMATEC 2024 (20´) a získa tiež vstupenku na NEWMATEC 2025
 • Reprezentant víťazného projektu sa stane porotcom v ďalšom ročníku súťaže

 

Cena odbornej poroty pre malé a stredné podniky (SME) :

 • Posudzovanie projektov odbornou 8-člennou komisiou, zastúpenou profesionálmi z radov OEMs, Industry 4.0 a digitalizácie so zastúpením verejného aj súkromného sektora
 • Víťazná spoločnosť bude mať príležitosť prezentovať na podujatí NEWMATEC 2024 (20´) a získa tiež vstupenku na NEWMATEC 2025
 • Reprezentant víťazného projektu sa stane porotcom v ďalšom ročníku súťaže


Cena odbornej verejnosti:

 • Víťazná spoločnosť bude mať príležitosť prezentovať na podujatí NEWMATEC 2024 (20´) a získa tiež vstupenku na NEWMATEC 2025
 • Reprezentant víťazného projektu sa stane porotcom v ďalšom ročníku súťaže
 • Hodnotiteľmi sú zástupcovia členských organizácii ZAP SR

Podmienky:

 • Prihlasovať sa môžu len spoločnosti, ktoré projekt realizovali vo svojich podmienkach, prevádzkach
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť dodávatelia digitalizačných a automatizačných technológií, služieb, riešení a spoločnosti registrované mimo SR
 • Súťaž určená aj pre nečlenov ZAP SR s cieľom hľadať kvalitné riešenia aj z prostredia mimo členskej základne
 • Súťaž je určená len pre už zrealizované projekty 
 • Do súťaže sa nemôže opakovane prihlásiť rovnaký projekt


Prihlasovanie projektov:  do 7.3.2024

AK BY VAM FORMULÁR NEŠIEL VYPLNIŤ / ODOSLAŤ, ZAŠLITE VÁŠ PROJEKT E-MAILOM NA AJURIKOVIC@ZAPSR.SK ĎAKUJEME.
  {title}