Dňa 21.5.2024 sa konala v hoteli TATRA v Bratislave konferencia k projektu FAST.

Na konferencii vystúpili:

 • Ing. Alexander Matušek, prezident ZAP SR
 • Mgr. Viktor Marušák, generálny sekretár ZAP SR
 • Mgr. Andrej Lasz, generálny sekretár APZD
 • Ing. Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství, MPO ČR
 • Ing. Jakub Štolfa, Ph.D., prezident ASA
 • Ing. Petr Dolejší, Ph.D.,Mobility & Sustainable Transport Director
 • Ing. Eva Jaderná, Ph.D., Škoda Auto Vysoká škola

Konferencie sa zúčastnili:

 • Mgr. PhDr. Vladimír Šimoňák, PhD., štátny tajomník MH SR
 • Ing. Gabriela Matečná, štátna tajomníčka, MŽP SR
 • Ing. Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR
 • Ing. Marian Galan, hlavný štátny radca, odbor politiky trhu práce
 • Mgr. Martin Šponiar, PhD., riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky výskumu a vývoja, MŠVVaM SR
 • Zástupcovia spoločností a inštitúcií: KIA Motors Slovakia, enviroDAM,
  STU Bratislava, Duálna akadémia Bratislava.

Prezentované výsledky projektu odhaľujú zložité problémy spojené
s demografiou, nedostatkom domácich pracovníkov a náročným získavaním zamestnancov z tretích krajín. Taktiež sa spomína nedostatočná úroveň vzdelania
a kvalifikácie pracovnej sily, a chýbajúca stratégia pre zvýšenie konkurencieschopnosti.

Pri prezentácii výsledkov projektu FAST (Framework for Automotive Skills Transformation), zameraného na výzvy zamestnanosti súvisiace najmä so zelenou a digitálnou transformáciou automobilového priemyslu v Českej a Slovenskej republike, sa zdôraznil význam aktuálneho rozhodovania pre budúce investície automobilových koncernov na Slovensku. V diskusii bolo poukázané na dôležitosť prijímania rozhodnutí, ktoré ovplyvnia ekonomický vývoj krajiny v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Firmy vyjadrovali obavy z vysokého zaťaženia práce nízkopríjmového obyvateľstva,
v porovnaní s inými krajinami, a vyzývali na zníženie daňového a odvodového zaťaženia.

Témou diskusie bola aj migrácia pracovnej sily a potreba jednoduchšieho a efektívnejšieho procesu prijímania zamestnancov zo zahraničia.

Prezentované odporúčania sa týkajú optimalizácie siete stredných škôl, zlepšenia duálneho vzdelávania a podpory celoživotného vzdelávania. Skúsenosti a situáciu v Českej republike prezentoval Ing. Eduard Muřický,  vrchní ředitel sekce hospodářství, MPO ČR

Konferencia skončila spoločným obedom a voľnou diskusiou zúčastnených
o nastolených témach.

Viac o projekte FAST a jeho výstupoch sa dozviete tu: https://zapsr.sk/o-zvaze/#FAST

Fotky z konferencie:

{title}