S cieľom podporiť rozvoj digitalizácie v automotive spoločnostiach sa Zväz automobilového priemyslu SR rozhodol vyhlásiť cenu odbornej poroty aj odbornej verejnosti. 

AK BY VAM FORMULÁR NEŠIEL VYPLNIŤ / ODOSLAŤ, ZAŠLITE NÁM VÁŠ PROJEKT E-MAILOM NA AJURIKOVIC@ZAPSR.SK ĎAKUJEME.

Digitalizácia je v súčasnosti hnacou silou transformácie celej spoločnosti, automobilový priemysel nevynímajúc. Slovensko je jednou z najviac priemyselných krajín v automobilovom priemysle   a pokiaľ si chce udržať svoje popredné postavenie, firmy musia pretransformovať svoje výroby v súlade s týmito hlavnými smermi, kde digitalizácia výroby, procesov aj administratívy je nevyhnutnou podmienkou prežitia.

Vzhľadom na význam digitalizácie v automobilovom priemysle, chceme touto cenou spropagovať projekty, ktoré sa realizujú na Slovensku a môžu poslúžiť ostatným firmám ako pozitívny príklad ako túto tému uchopiť.

Cena odbornej poroty:

 • Posudzovanie projektov odbornou 8-člennou komisiou, zastúpenou profesionálmi z radov OEMs, Industry 4.0 a digitalizácie so zastúpením verejného aj súkromného sektora
 • Víťazná spoločnosť bude mať príležitosť prezentovať na podujatí NEWMATEC 2023 (20´) a získa tiež vstupenku na NEWMATEC 2024
 • Reprezentant víťazného projektu sa stane porotcom v ďalšom ročníku súťaže


Cena odbornej verejnosti:

 • Víťazná spoločnosť bude mať príležitosť prezentovať na podujatí NEWMATEC 2023 (20´) a získa tiež vstupenku na NEWMATEC 2024
 • Reprezentant víťazného projektu sa stane porotcom v ďalšom ročníku súťaže
 • Hodnotiteľmi sú zástupcovia členských organizácii ZAP SR

 

 Podmienky:

 • Prihlasovať sa môžu len spoločnosti, ktoré projekt realizovali vo svojich podmienkach, prevádzkach
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť dodávatelia digitalizačných a automatizačných technológií, služieb, riešení a spoločnosti registrované mimo SR
 • Súťaž určená aj pre nečlenov ZAP SR s cieľom hľadať kvalitné riešenia aj z prostredia mimo členskej základne
 • Súťaž je určená len pre už zrealizované projekty 


Prihlasovanie projektov:  do 28.2.2023
  {title}