V Zbierke zákonov SR vyšla novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorou sa transponuje Smernica Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. DAC 7 smernica (ďalej ako novela).

Novela zavádza oznamovacie povinnosti pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem, ktoré umožňujú alebo sprostredkúvajú vykonávanie vybraných činností tretím osobám na území Slovenskej republiky. Prevádzkovatelia platforiem budú povinní zhromažďovať, oznamovať a preverovať vybrané informácie o predajcoch a poskytovateľoch služieb využívajúcich digitálne platformy na vykonávanie svojich obchodných aktivít. Prvým oznamovacím obdobím bude kalendárny rok 2023.

Bližšie informácie o novele môžete nájsť tu.

Zdroj:

PwC
{title}