4. 7. – 8. 7. 2022

4. 7. 2022

Návšteva zástupcov kórejských univerzít
Uskutočnila sa návšteva zástupcov troch kórejských univerzít na Slovensku. Zástupcovia kórejských partnerov STU BA a TU KE prišli na dvojdňovú návštevu Slovenska. Po návšteve STU, konkrétne dekana strojníckej fakulty STU v Bratislave pána Šooša sa delegácia presunula na Zväz automobilového priemyslu, kde pán Pribula a pán Marušák informovali zástupcov kórejských univerzít o aktuálnom stave automobilového priemyslu na Slovensku a významnom podiele kórejskej spoločnosti KIA a jej dodávateľov na rozvoji automobilového priemyslu na Slovensku.

7. 7. 2022

Online stretnutie na tému Týždeň mobility
Uskutočnilo sa online stretnutie, ktoré organizovalo MIRRI, na tému prípravy konferencie „Inteligentná mobilita“, ktorú každoročne na jeseň organizuje ministerstvo. Na stretnutí bolo plánované pripraviť program a dohodnúť sa na spíkroch. Účastníci online stretnutia namietali, že je potrebné mať aspoň hrubý koncept programu, čim by sa konferencia mala zaoberať a potom je možné v jednotlivých organizáciách vyšpecifikovať, či majú k príslušnej téme vhodného prednášajúceho.

Na stiahnutie
PDF
{title}