30. 5. – 3. 6. 2022

30. 5. 2022

Telefonát s pánom Vilčekom z MH SR
Pán Pribula mal telefonát s pánom Vilčekom, riaditeľom odboru „obchodné vzťahy EÚ s tretími stranami“ na Ministerstve hospodárstva. Konzultovali spolu pozíciu Slovenskej republiky v aktuálnej kauze, ktorá nastala, keď Európska komisia prehlásila, že dodávky hliníkových kolies z krajiny pôvodu Maroko sú uvádzané na trh ako produkty s neúmerne nízkou cenou, čím poškodzujú hospodárske subjekty podnikajúce v Európe . Zväz automobilového priemyslu SR bol oslovený ACEA, ktorá nás požiadala, aby sme overili pozíciu Slovenska a pozvali zástupcov ministerstva na videokonferenciu, kde by ACEA chcela ozrejmiť situáciu v týchto dodávkach a požiadať zástupcov Slovenska, aby hlasovali proti návrhu komisie.

31. 5. 2022

Stretnutie s obchodnou radkyňou JAR
Na žiadosť obchodnej radkyne veľvyslanectva Juhoafrickej republiky v Rakúsku s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku pri príležitosti jej príchodu do regiónu sa uskutočnilo online stretnutie so zástupcami ZAP SR. Za Zväz automobilového priemyslu SR sa stretnutia zúčastnili pán Pribula a Marušák, ktorí odprezentovali informácie o najsilnejšom priemyselnom odvetví na Slovensku.

1. 6. 2022

Web meeting medzi ACEA a ministerstvom hospodárstva
Uskutočnilo sa online stretnutie medzi ACEA a ministerstvom hospodárstva, kde ACEA predostrela svoje argumenty, že nedochádza k ohrozeniu hospodárskej súťaže pri dodávke hliníkových kolies z Maroka. Jedným z argumentov bolo, že percentuálny podiel týchto dodávok na celkovom objeme kolies, ktoré sú spotrebovávané či už na prvovýrobu alebo do náhradnej spotreby, predstavuje necelé 3 %.

Na stiahnutie
PDF
{title}