V uplynulých mesiacoch rozposielala finančná správa daňovníkom nový pridelený index daňovej spoľahlivosti. Pôvodná ušľachtilá myšlienka hodnotenia daňovníkov transparentne bola aplikovaná kontroverzne a pravidlá pre pridelenie indexu daňovej spoľahlivosti sa nejavia byť vyvážané, nakoľko ich sankčný charakter je neproporčný, retroaktívny a príliš vzdialený podnikateľskej realite.

 Kritériá sú čisto formalistické, bez ohľadu na veľkosť a komplexnosť činnosti spoločnosti. Podľa našich informácií sa na príprave kritérií vôbec nezúčastnili najväčší platitelia daní a projekt bol spustený bez testovacej fázy. Výsledkom je, že čím o väčšieho daňovníka ide, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude vyhodnotený ako nespoľahlivý. V prípade pridelenia hodnotenia „nespoľahlivý daňový subjekt” a zverejnenia zoznamu týchto daňovníkov do 30. 09. 2022 sú spoločnosti vystavené reputačnému riziku, ktoré im toto hodnotenie môže priniesť. Viaceré spoločnosti už teraz zvažujú žaloby. Neproporčné prerozdelenie indexu naznačuje aj štatistika nižšie, podľa ktorej je zrejmé, že viac ako 2/3 subjektov v najvyššej kategórii sa prepadli nižšie.

Prezident ZAP SR pán Alexander  Matušek
{title}