8. júla 2022 Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) víta nadobudnutie účinnosti Všeobecného nariadenia o bezpečnosti (GSR) ako súčasť úsilia EÚ znížiť počet smrteľných a vážnych zranení v dôsledku dopravných nehôd do roku 2030 na polovicu.
Cesty v EÚ patria medzi najbezpečnejšie na svete. Zatiaľ čo dnes na európskych cestách jazdí o 45 miliónov viac motorových vozidiel ako tomu bolo v roku 2008, počet úmrtí na cestách v EÚ sa  za rovnaké obdobie znížil približne o 50 %. Pre automobilový priemysel, ktorý sa hrdí vývojom, výrobou a predajom bezpečných vozidiel pravdepodobne na  jednom z najnáročnejších trhov na svete, je udržanie tohto trendu veľmi dôležité. Veľká časť z 59 miliárd EUR, ktoré automobilový sektor každoročne investuje do výskumu a vývoja, je venovaná technológiám súvisiacim s bezpečnosťou. ACEA víta nadobudnutie účinnosti Všeobecného nariadenia o bezpečnosti (GSR), ktoré stanovuje prísnejšie nové predpisy pre  zabezpečenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti a s tým súvisiace najnovšie bezpečnostné technológie, ktoré musia byť od 1 .7. 2022 štandardne súčasťou nových typov vozidiel. Tieto technológie zahŕňajú pokročilé asistenčné systémy vodiča (ADAS), ako napríklad:
 • signalizácia cúvania
 • systémy udržiavania jazdy v jazdnom pruhu
 • pokročilé núdzové brzdenie – systém, ktorý automaticky spustí brzdné manévre, ak hrozí kolízia
 • inteligentný asistent rýchlosti – systém, ktorý pomáha vodičovi neprekračovať rýchlosť
 • signalizácia núdzového zastavenia
 • upozornenie na ospalosť a pozornosť vodiča
 • záznamníky údajov o udalostiach (čierna skrinka), ktoré budú v budúcnosti pomáhať pri vyšetrovaní nehôd
Prezident ZAP SR pán Alexander Matušek
Okrem toho bude  súčasťou výbavy úžitkových  vozidiel:
 • varovanie pred zrážkou chodcov a cyklistov
 • informácie o mŕtvom uhle, ktoré identifikujú zraniteľných účastníkov cestnej premávky vstupujúcich do oblasti mŕtveho uhla vozidla
 • priamy výhľad pre vodičov, ktorý zväčšuje viditeľné oblasti, aby bolo možné vidieť zraniteľných účastníkov cestnej premávky
 • monitorovanie tlaku v pneumatikách
Niektoré z týchto bezpečnostných systémov sú už dnes bežne dostupné a používané predovšetkým vo vyšších kategóriách vozidiel, ale odteraz budú štandardne vo všetkých nových typoch vozidiel spolu s ďalšími vylepšeniami. Dá sa očakávať, že počet obetí na cestách by sa mal aj pod vplyvom týchto opatrení ďalej znižovať. Technológie vozidiel však nie sú jedinou cestou, ako to dosiahnuť. Žiadna technika nefunguje za hranicou pôsobenia fyzikálnych zákonov.  Je preto potrebné, aby sa nové technológie  spojili s bezpečnejším správaním vodičov, výraznejším presadzovaním existujúcich pravidiel cestnej premávky a neustálym zlepšovaním cestnej infraštruktúry, od ktorej kvality je často závislá aj funkčnosť  niektorých asistenčných systémov vodiča.
Na stiahnutie
{title}