9.5.2022 – 13.5.2022

12.5.2022

Organizačno-technické zabezpečenie konferencie Newmatec
Pán Viktor Marušák, spolu s pánom Jurikovičom sa zúčastnili obhliadky priestorov hotela Partizán na Táľoch, aby dohodli technicko-organizačné zabezpečenie konferencie Newmatec, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 8. 6. 2022.

13.5.2022

Interview pre časopis Forbes
Pán Pribula, generálny sekretár ZAP SR poskytol interview Petrovi Matijekovi z časopisu Forbes, so zameraním na aktuálnu situáciu pri prechode na elektromobilitu. Bolo dohodnuté, že článok pred zverejnením na internete dostaneme na autorizáciu.

Stretnutie komisie pre Výskum a vývoj
Videokonferencie sa zúčastnili páni Prepiak, Šooš, Pribula, Marušák a Jančo a riešili spoločný postup, ktorý zaujmeme počas členskej schôdze združenia Inteligentná mobilita Slovensko, ktorého je ZAP SR členom. Združenie Inteligentná mobilita Slovenska vzniklo z iniciatívy MIRRI, ministerstva dopravy aj viacerých záujmových združení a neziskových organizácií a univerzít. Združenie by malo byť nápomocné pri príprave a smerovaní Slovenska pri zavádzaní systémov inteligentnej mobility na Slovensku, predovšetkým z hľadiska prípravy legislatívy a osvety u širokých vrstiev obyvateľstva.

Na stiahnutie
PDF
{title}