25.4.2022 – 29.4.2022

26. 4. 2022

Online stretnutie k projektu CAR Master
Na online stretnutí projektu CAR Master, 26.4.2022, prezentoval Henrich Hipča, projektový manažér ZAP SR, výsledky rozhovorov s manažérmi ľudských zdrojov z vedúcich spoločností automobilového priemyslu v SR (TIER I, OEMs). O ďalšom postupe prác na vytvorení ucelenej online vzdelávacej platformy špecificky zameranej na majstrov vo výrobe ďalej diskutovali partneri projektu CAR Master z Rakúska, Nemecka, Španielska, Poľska a ČR. Na stretnutí bola predstavená web stránka projektu www.car-master.eu a komunikácia projektu na sociálnych sieťach.

 

27. 4. 2022

28. Valné zhromaždenie Zväzu automobilového priemyslu SR
Dňa 27.4.2022 sa v hoteli Tatra uskutočnilo stretnutie najvyššieho orgánu Zväzu automobilového priemyslu SR – Valné zhromaždenie. Úvod stretnutia patril správe prezidenta ZAP SR, ktorú predniesol pán Alexander Matušek. Skonštatoval, že aj napriek pokračujúcemu krízovému obdobiu sa podarilo opäť vyrobiť na Slovensku v roku 2021 viac ako 1 milión vozidiel a naďalej ostávame svetovým lídrom vo výrobe vozidiel per capita.
Veľký vplyv na budúcnosť automobilového priemyslu bude mať balíček návrhov na revíziu a aktualizáciu právnych predpisov EÚ, známy pod názvom Fit for 55. Pán Matušek upozornil zástupcov členských firiem, že tieto opatrenia kladú dôraz nielen na zníženie emisií z dopravy, ale aj na uhlíkovo neutrálnu a cirkulárnu výrobu a zdôraznil fakt, že bez environmentálnych auditov budú mať dodávatelia problém získať odbyt na svoje produkty. Zároveň vyjadril záväzok Zväzu automobilového priemyslu SR podporiť svojich členov v rámci transformačného procesu svojou expertízou a strategickými aktivitami.
Valné zhromaždenie odsúhlasilo zmeny vo Výkonnom výbore, keď boli zvolení dvaja noví členovia – pán Jaroslav Kouřil, predseda komisie pracovného práva a BOZP, ktorý sa zároveň stal viceprezidentom a členom prezídia ZAP SR a pána Tomáša Osuského – predsedu Divízie subdodávateľov. Zmeny nastali aj v Dozornej rade, kde boli ako noví členovia zvolení pán Oliver Lindvay zástupca spoločnosti US Steel a pán Peter Kadlec zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

 

28. 4. 2022

Valné zhromaždenie divízie dovozcov automobilov
Dňa 28. 4. 2022 sa uskutočnilo valné zhromaždenie Divízie dovozcov automobilov pod vedením predsedu divízie, pána Prepiaka. Ako hostia sa zúčastnili pán Richard Hollý – generálny sekretár Asociácie leasingových spoločností a pán Ján Pribula – generálny sekretár ZAP SR. Pán Prepiak odprezentoval členom divízie informácie o aktivitách ZAP SR za rok 2021. V rámci aktuálnych informácií sa rozoberali témy opravy vozidiel po ťažkých nehodách, pán Pribula odprezentoval novinky z ACEA, riešili sa nariadenia Európskej komisie o vysokonapäťových akumulátorov vo vozidlách a predseda komisie finančnej legislatívy – pán Hollý odprezentoval návrhy daňových a nedaňových opatrení na podporu trhu s bezemisnými a nízkoemisnými vozidlami.

 

29. 4. 2022

Analýza digitálnej pripravenosti
Páni Prepiak, Marušák a Pribula boli pozvaní do priestorov spoločnosti PwC. Spoločnosť PwC spracováva na objednávku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR štúdiu k rozvoju digitalizácie Slovenska, kde priemysel je integrálnou súčasťou. Tento materiál bude použitý pri realizácií Plánu obnovy a odolnosti v oblasti digitalizácie. Oblasť „Digitalizácia“ má v Pláne obnovy a odolnosti jeden samostatný komponent, v ktorom sú vyhradené prostriedky na digitalizáciu jednak verejnej správy ale aj privátneho sektora. Stretnutia sa zúčastnili okrem ZAP SR aj zástupcovia aj ďalších dvoch profesijných združení. Takýchto stretnutí PwC zorganizovalo štyri v priebehu dvoch týždňov s tým, že výsledky budú zakomponované do štúdie.

Na stiahnutie
PDF
{title}