Prehľad hlavných činností ZAP SR | 13. týždeň 2022

28.3.2022 – 1.4.2022 

28.3.2022

Výkonný výbor Asociácie priemyselných zväzov a dopravy
Výkonného výboru APZD sa za Zväz automobilového priemyslu zúčastnili pán prezident Matušek, viceprezident pán Prepiak a generálny sekretár pán Pribula. Hlavnými témami bola aktuálna situácia v priemysle a v spoločnosti v rámci ukrajinskej krízy, prijímanie zamestnancov z tretích krajín, ceny energií a nedostatok vstupných zdrojov na výrobu. Zástupcovia jednotlivých priemyselných zväzov skonštatovali, že v súčasnosti je rozhodujúce, ako bude vstupovať do praxe nový zákon o Kurzarbeit, nakoľko je táto vec nanajvýš aktuálna a keďže nie je s týmto zákonom praktická skúsenosť, v najbližšom období budeme sledovať a vyhodnocovať reakciu úradov práce a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny pri schvaľovaní žiadostí.

 

29.3.2022

Stretnutie subdodávateľov
Zasadnutie divízie subdodávateľov sa uskutočnilo 29. 3. 2022 pod vedením jej predsedu, pána Tomáša Osuského. Úvod stretnutia bol venovaný stratégií Zväzu automobilového priemyslu do roku 2025, ktorú predstavil prezident ZAP SR pán Alexander Matušek. Zdôraznil význam transformácie pohonov na klimaticky neutrálnu mobilitu a apeloval na pripravenosť dodávateľskej siete zapojiť sa do tohto transformačného procesu.

Aktivity Zväzu v oblasti pracovného práva, finančnej legislatívy a vzdelávania odprezentovali predsedovia jednotlivých komisií, pričom sa zamerali na aktuálne legislatívne úpravy. Zástupkyňa členskej firmy PwC pripravila pre dodávateľov podrobný prehľad EÚ fondov a možnosti ich využitia pre biznisové projekty firiem. Záver stretnutia patril vyhodnoteniu dotazníkov členov divízie, ktorý zmapoval ich potreby, problémové oblasti podnikania v automotive a zapojenie do vedecko-výskumných projektov.

 

31.3.2022

Valné zhromaždenie Asociácie lízingových spoločností
Pán Pribula, generálny sekretár ZAP SR sa na pozvanie generálneho sekretára ALS, pána Hollého zúčastnil Valného zhromaždenia Asociácie lízingových spoločností, kde podal informácie o aktuálnom stave automobilového priemyslu na Slovensku. Po skončení prezentácie sa rozpútala živá diskusia o tom, aké bude ďalšie smerovanie automobilového priemyslu a zároveň aj trhu s vozidlami na Slovensku.

Koordinačné stretnutie k projektu EIT Innoenergy
Na dekanáte Strojníckej fakulty STU sa uskutočnilo koordinačné stretnutie k príprave projektov, ktoré v rámci Európy zastrešuje spoločnosť EIT Innoenergy. Vzdelávací projekt je orientovaný na prípravu pracovníkov pre batériový priemysel a skladá sa z niekoľkých programov, určených buď na prípravu študijných programov pre vysoké školy alebo pre systém celoživotného vzdelávania pracovníkov v priemysle. ZAP SR bol oslovený partnermi EIT Innonergy na Slovensku – spoločnosťou Inobat a boli sme pozvaní na spoluprácu. Na koordinačnom stretnutí sa okrem zástupcov ZAP SR a SjF STU zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva a ministerstva hospodárstva. Na stretnutí boli zhodnotené doterajšie informácie o projekte a návrh memoranda, ktorý bol predložený zo strany EIT InnoEnergy. Zúčastnené strany sa zhodli na tom, že koordinačnú úlohu nad projektom bude musieť prevziať niektoré z ministerstiev – školstva, hospodárstva alebo práce tak, aby bolo zabezpečené aj financovanie. Bolo dohodnuté, že vedenie Zväzu automobilového priemyslu by malo komunikovať výsledok tohto stretnutia s politickými predstaviteľmi ministerstiev tak, aby došlo k politickej zhode na potrebe spustenia takéhoto projektu na Slovensku, čo by zvýšilo konkurencieschopnosť Slovenska pri snahe získať investície do batériového priemyslu.

 

1.4.2022

Videohovor s pánom Hodačom
Pán Pribula, generálny sekretár, pán Marušák a pán Jurikovič mali videohovor s pánom Ivanom Hodačom, dlhoročným spolupracovníkom ZAP SR pri organizovaní kľúčových konferencií Newmatec a CEE Automotive Supply Chain. S pánom Hodačom diskutovali o stave prípravných prác a o aktuálnom stave prípravy programu na konferenciu Newmatec, ktorá sa uskutoční 7.- 8. 6. 2022 na na Táľoch. Ivan Hodač na jednej strane pomáha organizátorom pri získavaní kľúčových spíkrov a zároveň je hlavným moderátorom celého podujatia.

Videokonferencia o Automobilovej junior akadémií (AJA)
Uskutočnila sa videokonferencia so zástupcami spoločnosti KIA a Volkswagen k organizácii podujatia AJA v roku 2022. Vzhľadom na nevyjasnenosť účasti jednotlivých partnerov došlo pri organizovaní podujatia k posunu jednotlivých termínov. Zástupcovia ZAP SR upozornili, že už nastal najvyšší čas na to, aby boli započaté prípravné práce, nakoľko prichádza doba, kedy sa rodičia rozhodujú a plánujú aktivity pre deti počas leta. Zástupcovia automobiliek si vyžiadali týždňový odklad, aby dali definitívne stanovisko o organizovaní podujatia v rámci svojich firiem, o forme zapojenia a celkovej organizácii.

Na stiahnutie
PDF
{title}