Kalendár

Okrúhly stôl: Bariéry v zamestnávaní cudzincov

Lamačská cesta 3/C,Bratislava

Významnou súčasťou pracovnej migrácie sa čoraz viac stávajú agentúry dočasného zamestnávania, sprostredkovatelia zamestnávania a podnikajúci cudzinci. Prax však ukazuje, že ich vplyv na migračné procesy a trh práce nie je vždy len […]

{title}