Kalendár

Konferencia TOP 2023

Grand Hotel Starý Smokovec

27. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TOP 2023, Technika ochrany prostredia: Kontakt: top2023@elfa.sk  Webstránka konferencie: www.top2023.elfa.sk  Viac informácií: https://univnet.sk/konferencia-top-2023-technika-ochrany-prostredia-14-16-11-2023-stary-smokovec/ 

{title}