Na dnešnom hlasovaní prijali europoslanci výboru ENVI Európskeho parlamentu stanovisko, takzvaný draft report k Euro 7, takmer v rovnakej forme, ako ju navrhoval reportér pán Alexander Vondra. Napriek tomu, že sa jedná o významný posun oproti pôvodnému návrhu Komisie, ešte stále je z pohľadu automobilového priemyslu potrebné na kompromisnom texte pracovať.

Výbor ENVI svojim hlasovaním podporil potrebu vyváženého postoja k regulácii emisií vozidiel

vybavených spaľovacím motorom a naznačil podporu plného zamerania automobilového priemyslu k úplnej dekarbonizácií dopravy prostredníctvom elektrifikácie pohonov vozidiel po roku 2035.

„S potešením som prijal informáciu o hlasovaní vo výbore ENVI. Zatiaľ sa zdá, že pri rozhodovaní prevláda záujem zaviesť reálne podmienky pre transformáciu automobilového priemyslu smerom k plnej elektromobilite. Je však mimoriadne dôležité aj naďalej pracovať na pozitívnom vývoji návrhu normy Euro 7, aktuálne v Európskom parlamente.“ povedal Alexander Matušek, prezident ZAP SR.

Ďalším krokom k úplnému schváleniu návrhu nariadenia je jeho prerokovanie v Európskom parlamente, ktoré je plánované na  8. novembra 2023. Zväz automobilového priemyslu pevne verí, že aj ostatní poslanci európskeho parlamentu sa stotožnia s argumentami, ktoré viedli k dnes schváleným kompromisom.

Automobilový priemysel je plne odhodlaný podporiť ciele dekarbonizácie dopravy a priemyslu s cieľom zabrániť klimatickej zmene. Aktuálne je dôležité, aby všetky európske inštitúcie k norme Euro7 pristupovali tak, aby európskemu automobilovému priemyslu umožnili dosiahnuť stanovené ciele a zároveň nevyvolali prudké zvýšenie cien automobilov a zároveň udržali náš priemysel konkurencieschopný.

Ambiciózny a v niektorých prípadoch technicky nerealistický tlak na úpravu spaľovacích motorov v pôvodnom návrhu emisnej normy EURO 7 z dielne Európskej komisie, doslova pár rokov pred tým, ako koncept spaľovacích motorov EÚ navždy opustí, by opätovne presmeroval finančné zdroje automobilového priemyslu na spaľovacie motory. Najväčším rizikom príliš prísnej regulácie je oslabenie vývoja a výskum bezemisných technológií v Európe a to uprostred aktuálne vyhrotenej súťažte s našimi globálnymi konkurentmi.

 

 O ZAP SR

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je združenie spoločností prioritne pôsobiacich v oblasti automobilovej výroby.

Vyše dvesto členských spoločností tvoria výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri),  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu ale aj stredné a vysoké školy.

Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov s cieľom zabezpečiť trvalú konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku v prostredí transformácie automobilového priemyslu na uhlíkovo neutrálnu dopravu a výrobu.

 

ZAP SR, ako zástupca zamestnávateľov, zastupujúci najsilnejšie priemyselné odvetvie na Slovensku, je vnímaný ako silný a rešpektovaný partner na najvyššej úrovni. Prostredníctvom strešnej organizácie APZD, ktorú s ďalšími partnermi ZAP SR pre svoje potreby vytvoril, predkladá vláde podnety a požiadavky, ktoré vláda zo zákona nesmie opomenúť.

{title}