18.4.2022 – 22.4.2022

19. 4. 2022

Porada generálnych sekretárov
Uskutočnila sa pravidelná porada generálnych sekretárov APZD. Bola podaná informácia o stave jednotlivých legislatívnych procesov, veľa otázok bolo orientovaných na aplikáciu Kurzarbeitu. V rámci stretnutia neboli zatiaľ dané žiadne stanoviská, nakoľko ešte žiadna z členských firiem APZD nepodala žiadosť o Kurzarbeit, a tým pádom nie je ešte praktická skúsenosť s podávaním žiadostí, ani s tým, ako bude Ústredie práce reagovať.

 

20. 4. 2022 

Stretnutie k príprave Valného zhromaždenia
Pán Pribula a pán Jurikovič sa zúčastnili pracovného stretnutia v hoteli Tatra, kde riešili technické zabezpečenie Valného zhromaždenia ZAP SR, ktoré sa uskutoční 27. 4. 2022.

 

22. 4. 2022 

Stretnutie Dozornej rady ZAP SR
Uskutočnilo sa zasadnutie Dozornej rady ZAP SR pod vedením jej predsedu, pána Mariána Franeka. Hlavným bodom zasadnutia bolo schválenie účtovnej uzávierky a schválenie rozpočtu Zväzu automobilového priemyslu SR na rok 2022, ktoré budú odprezentované na Valnom zhromaždení 27. 4. 2022.

Na stiahnutie
PDF
{title}