11. 4. 2022 – 15. 4.2022

12. 4. 2022

Stretnutie k stratégií ZAP SR do roku 2030
Uskutočnilo sa stretnutie vedenia Zväzu automobilového priemyslu a vybraných zástupcov členských organizácií k príprave stratégie Zväzu automobilového priemyslu do roku 2030. Táto stratégia by mala reflektovať všetky výzvy, ktoré na automobilový priemysel kladie budúce obdobie; a to predovšetkým v súvislosti so zelenými víziami Európy, postupom digitalizácie výrobných procesov a výrobkov a automatizácie v priemysle. Treba povedať, že napriek tomu, že pribudli nové témy, mnohé témy z predošlej stratégie pretrvávajú; ako je napríklad potreba riešiť vzdelávanie a aplikovaný výskum a vývoj. Pribudli aj nové témy ako dekarbonizácia priemyslu a dopravy, a s tým súvisiace inovácie vo výrobkoch.

147. Výkonný výbor ZAP SR
Uskutočnilo sa 147. zasadnutie Výkonného výboru ZAP SR. Na zasadnutí sa riešila príprava 27. Valného zhromaždenia ZAP SR, boli nominovaní jednotliví členovia pracovných komisie Valného zhromaždenia. Výkonný výbor prerokoval a schválil návrh zmien cenníka členských poplatkov. Pán Pribula, generálny sekretár ZAP SR odprezentoval členom Výkonného výboru účtovnú uzávierku a návrh rozpočtu na rok 2022. Záver stretnutia patril diskusii o konferencii Newmatec, ktorá sa uskutoční 7. – 8. 6. 2022.

 

14. 4. 2022

Videokonferencia s pánom Jensom Hörningom
Uskutočnilo sa online stretnutie s pánom Jensom Hörningom z PwC, ktorý má mať jednu z hlavných prednášok na konferencii Newmatec, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. a 8. 6. 2022 v hoteli Partizán na Táľoch. Pán Pribula a pán Marušák zo ZAP SR počas video konferencie konzultovali obsah a rozsah príspevku pána Hörninga na konferencii Newmatec.

Pracovný obed s pánom Petrom Dolejším
Pán Pribula, generálny sekretár ZAP SR, pán Tomáš Polaščin, predseda vzdelávacej komisie ZAP SR a pán Viktor Marušák sa zúčastnili pracovného obedu, ktorý bol z iniciatívy Petra Dolejšího, Mobility & Sustainable Transport riaditeľa z ACEA. Pán Dolejší navštívil Slovensko aj v súvislosti s projektami, v ktorých je zapojená ACEA a ktoré sú orientované na vzdelávanie. Obe strany sa navzájom informovali o problematike vzdelávania na Slovensku, respektíve o projektoch, ktoré ACEA pripravuje so svojimi partnermi pre budúce programové obdobie. Zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu deklarovali záujem v budúcnosti participovať na takýchto projektoch, ktoré sú orientované na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie a zručností pracovníkov v automobilovom priemysle.

Na stiahnutie
PDF
{title}